Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Imaginația bate tot!

Foto: Dreamstime

– Ești așa cum crezi –

În mod repetat, încercările dvs. de a slăbi eșuează. Așa se în­tâm­­­plă dacă nu credeți cu convin­gere că veți reuși. Niciun regim nu vă poate ajuta. Atâta vreme cât nu vă schimbați felul de a gândi, nici viața dvs. nu va suferi vreo schimbare. Să luăm un exemplu tipic: vremea urâtă vă indispune, sunteți melancolici și vă spuneți: „Iar plouă. Dacă nu iese odată soarele, înnebunesc”. Dar ați putea gândi altfel: „Ce bine că plouă! Natura era însetată de apă, iar aerul se va purifica. Mă voi plimba cât mai mult și mă voi simți minunat”. În felul acesta, nu programați insuc­ce­sul, ci succesul. Metoda se potrivește și la slăbit. Cu ajutorul exercițiilor de conștientizare și al hipno-meditației, veți atinge greu­­tatea la care visați. Și nu numai atât. Veți fi mai liniștiți și mai bine dispuși.

Începeți ziua gândind pozitiv!

După ce vă treziți, purtați un scurt dialog cu dvs. în­șivă: treceți în re­vistă doar părțile bu­ne (de exemplu: am un loc de mun­că, un aco­periș dea­supra capu­lui, prie­teni adevărați). A­poi, așezați-vă (pos­ta­ți-vă) în fața o­glin­zii, priviți-vă și spuneți cu voce tare și zâmbind: „E o zi minu­nată. Ori­ce pro­vocare o să fie pentru mi­ne un pri­lej să fiu puternic și opti­mist”. Ecoul aces­tor cuvinte va răsu­na pe parcursul în­tregii zile.

Carnet de notițe pentru gândurile pozitive

Exercițiul acesta este simplu, dar eficient. Purtați întotdeauna un carnet de notițe la dvs. În carnet vă veți nota numai gândurile pozitive legate de dvs. așa cum vă vin în minte. De multe ori sunt doar amănunte, flea­curi, proiecte: un magazin nou pe care vreți să-l vizitați, o rețetă nouă pe care vreți s-o încercați, să vă cău­tați la tele­fon un prieten din copilărie etc. Ma­jo­ritatea oamenilor trăiesc numai cu gân­duri negre și griji. Opti­mizați-vă pro­gre­siv existența, notând lucrurile care v-ar bucura.

Împotriva atacurilor de lăcomie

Nu puteți rezista când vedeți dul­ciuri? Prin următorul exercițiu de con­știentizare, veți reuși cu siguranță. Când apare senzația de foame cum­pli­tă: mai întâi vă ridicați înfigând bine ambele pi­cioare pe podea, apoi priviți în sus și expirați. Dacă, în mod normal, mâna dreaptă este cea pe care-o întin­deți după dulciuri, atunci întindeți acum mâna stângă și luați un pahar cu apă. Clătiți-vă or­ganismul cu apă, în loc să-l înfundați cu dul­ciuri. Beți apa în­ghi­țitură cu înghiți­tură, menți­nân­du-vă în poziție dreap­tă. Încercați să sim­țiți puterea și să­nătatea care se ins­ta­lează în trupul dvs.

Relaxarea

Culcați-vă pe pat cât mai comod. Ins­pirați și expirați adânc circa 2 mi­nu­te. Apoi inspirați o dată profund și ține­ți-vă respirația 5 secunde. Expi­rați ușor pe gură. Odată cu aerul ex­pirat, tru­pul și spiritul dvs. se elibe­rează de toate tensiunile. Ima­gi­na­ți-vă apoi, de pildă, o lumină aurie, razele calde ale soarelui coborând pe pă­mânt. Lumina vă des­tin­de și vă în­călzește pielea ca­pului. Con­tinuați așa de la un mușchi la altul, până când vă simțiți trupul greu și cald. Eliberați fiecare mușchi în parte și re­laxați-vă: pielea capului, ochii, mușchii feței (maxilarele și bu­zele). Lumina caldă de soare continuă să pătrundă prin ceafă, gât, umeri, bra­țe, antebrațe, în­cheie­tu­rile mâi­ni­lor, trunchi, spa­te și ab­domen, în șol­­du­rile și coap­­se­le dvs. Pro­cedați la fel (re­la­xându-le) cu muș­­­chii gam­be­lor, genunchii și glez­nele. Razele de soa­re vor a­lun­ga tot în­tu­ne­ricul din tru­pul dvs., pă­trun­zând în labele pi­cioa­­relor. Acum este momentul să „or­­do­nați” în­tre­gu­lui dvs. organism: „Rela­xea­ză-te”. (În­vă­țați cu perse­verență exer­cițiile de re­la­xare. Au rezultate be­nefice și în pri­vin­ța sănătății.)

Programarea

Reprogramați-vă acum gândurile. În funcție de problemele cu care vă con­fruntați, spuneți-vă în gând: „Nu mai simt pofta nebună de dulciuri” sau „Pot să slăbesc și o voi face, consumând nu­mai alimente sănă­toa­se și produse na­tu­rale”. Sau: „Mâine, când mă scol, fac înainte de toate gim­nastică”. Repetați propozițiile acestea (sau pe ale dvs. personal) de câteva ori.

Revenirea

Ca să vă reveniți din starea de hip­no-meditație, începeți să numărați în gând de la 1 în sus, de exemplu: „Unu. Revin. Stabilesc că mă simt bine și am poftă de viață. Doi. Sta­bilesc că mă simt puternic și sănătos. Trei. Simt tempe­ra­tura camerei. Pa­tru. Mă trezesc. Mă simt excelent. Cinci. Mă întind, deschid ochii. Sunt perfect treaz!”

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian