Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Puterile visului

Foto: Shutterstock

Nu doar somnul are o mare putere vin­decătoare, ci și vlăstarul său, visul, care, pe lângă tămăduire, ne poate oferi și multe alte daruri prețioase. Pentru a profita însă la maximum de puterile ascunse ale visului, e indicat să-l cunoaștem cât mai îndeaproape: adică să-l ținem minte și să încercăm să-i înțe­legem diversele semnificații. Iată care sunt resursele pe care ni le pune la dispoziție bogata noastră lume oni­rică, dar și unele dintre cele mai lesnicioase modalități de a le accesa.

Care e mecanismul prin care visul ne vine în ajutor

Simplificând lucrurile, putem com­para psihicul uman cu un lac. Lucrurile de care suntem conștienți reprezintă doar suprafața sa, în vre­me ce adâncurile lacului sim­boli­zează subconștientul, de mii de ori mai vast și mai cuprinzător. Acestuia nu-i scapă nimic din experiențele noastre. În timpul somnului, el pre­lucrează informațiile acumulate. Une­­le date sunt apoi transmise de sub­conștient către conștient prin in­termediul visului. Iată de ce un vis nu apare vreo­dată fără motiv. De fiecare dată, el în­cear­că să ne comunice ceva relevant pentru noi. Și oricât de in­credibile ar fi visele, în care absolut totul e posibil, ele nu ne mint niciodată, fiind, după cum nota celebrul psiholog Karl Gustav Jung, un produs al psihicului nostru care nu poate fi contrafăcut. Visul este așadar și ca un fel de busolă, care ne poate ajuta să ne orientăm în viață. Pentru că, să re­cu­noaștem, mintea noastră conștientă minte adesea, jucându-ne fel de fel de feste. Ba nu se poate abține să nu ne măgulească un pic, ba vrea să țină departe de noi unele adevăruri incomode și tot așa, în func­ție de nevoile de moment. Visul, în schimb, ne trans­mite în limbaj simbolic adevăruri neștiute, in­spirându-ne și, nu de puține ori, ajutându-ne să ne vindecăm.

Cum putem profita la maximum de ceea ce visăm

Primul pas este, desigur, să ținem minte ce visăm. Unii spun că nu visează deloc. Nu-i ade­vărat. Pur și simplu, nu își amintesc. De altfel, nu reținem de regulă mai mult de circa 10% din ce visăm pe parcursul unei nopți întregi. Și cu atât mai important este să profităm măcar de puținul pe care ni-l mai amintim. O primă condiție pentru a ne aminti ce am visat e să menținem starea în care ne găsim după ce ne-am trezit. În gene­ral, ea ne poate ajuta de minune să ne amin­tim „de unde venim” în această nouă zi. Pentru că visele stârnesc emoții care persistă și după ce ne-am trezit. O poate confirma orice per­soană care a trecut printr-un coșmar, și căreia i-a luat cu siguranță ceva timp să-și revină, după ce s-a trezit în siguranța con­fortabilă a propriului dormitor. Atenție, deci, la emoții. Ele vă vor conduce la vis.

Odată ce amintirile încep să sosească, încercați să vi le întipăriți în minte. Un exer­cițiu util în acest sens este să notați tot ce vă amintiți. Dacă nu aveți timp să notați visul, povestiți-l măcar cuiva. În felul acesta, îl veți rememora și, relatându-l, puteți des­coperi și unele posibile interpretări ale sale.

Țineți cont de simboluri. În vis, aproape nimic nu este ceea ce pare, totul reprezintă un simbol. Există unele simboluri care sunt în general valabile pentru toată lumea. Casa sim­bolizează la un anume nivel propriul corp, apa – emoționalitatea, un vehicul în care ne aflăm poate reprezenta modul în care ne percepem traseul actual în viață (pierderea controlului la volan, viteza exce­sivă, faptul că avem la dispoziție doar o căruță în loc de mașină – toate acestea ne pot da multe indicii prețioase despre cum ne percepem cu adevărat exis­tența și des­pre ce avem de corectat). Există însă numeroase cazuri când același sim­bol poa­te avea semni­ficații dife­rite, de la om la om. Pen­tru unul, rigla poate fi un instrument de măsurat, iar pentru altul, obiectul cu care era bătut în copi­lărie de profesori. De aceea cel mai importat e ce înseamnă un lucru pen­tru cel care a avut vi­sul. Dacă el se adresea­ză unui terapeut și nu rezo­nează cu interpretarea oferită de acesta, ver­siunea celui care a visat este cea validată. Cheia se află la el.

Urmăriți tiparele. Da­că aveți de mai multe ori același vis (vis repe­titiv) sau dacă anumite sim­boluri sau situații din vi­sele dvs. se tot repetă, este limpede că subcon­știentul dvs. insistă să vă trans­mită ceva anume. E ca și când ar țipa ca să vă facă să pricepeți. Poate pentru că e urgent să o faceți. Sau extrem de important. Nu neglijați deci aceste „ghionturi” ale subconștientului.

Un vis poate avea straturi multiple de sem­nificație. Este cam la fel cum se întâm­plă cu pro­priile noastre gesturi. O floare dată cuiva poate simboliza aprecierea pe care i-o purtăm. În același timp însă, poate sugera că avem un interes la persoana respectivă. Ges­tul nu trădează neapărat un singur adevăr, ci poate două sau poate chiar mai multe. De aceea e bine nu numai să vă amintiți visele, ci să le întoarceți pe toate fețele. Poate fi util să le discutați cu persoane complet diferite, care vă pot ajuta cu interpretări care poate dvs. v-au scăpat, făcute din diverse unghiuri, dar și să le rememorați periodic – timpul vă va ajuta să decriptați lucrurile altfel. În sfârșit, procedând astfel, puteți descoperi tipare, adevărate chei de aur, care să vă dez­văluie semnificațiile mai profunde ale visu­lui respectiv.

Visul care ne alină

Să zicem că un copil și-ar dori mult un căluț de lemn, pe care însă familia nu și-l permite. Copilul plânge un pic, adoarme și visează nu căluțul de lemn la care tânjea, ci o adevărată herghelie numai și numai a lui. Asemenea vise sunt numite „de compensare”. Ele ne arată cât de splendid e alcătuit psihicul uman, care face uneori din subconștientul nostru un adevărat înger păzitor (și înveselitor), ali­nându-ne în momente de suferință sau în situațiile în care ne confruntăm cu diferite frustrări.

Anumite lucruri ne pot ajuta să deschidem calea unor asemenea vise. O rugăciune spusă înainte de culcare, o carte frumoasă, un gând bun…

Chiar și coșmarurile ne pot ajuta

Orice vis ne comunică ceva. Și face asta cu un scop. De aceea, până și cele mai temute coșmaruri ne pot fi de folos. Ele ne pot avertiza de pildă că, deși încercăm să ne mințim singuri într-o privință, există adevăruri care se cer neapărat aduse la supra­față, acceptate ca atare și confruntate, astfel încât lucrurile să poată reveni pe făgașul normal.

Un exemplu ne arată cum coșmarul ne poate ajuta să ne depășim și cele mai negre temeri. O doamnă era chinuită încă din copilărie de frica de fantome. Într-o noapte însă, pe când era deja femeie în toată firea, a visat cum o fantomă venea și o lua pe sus, încercând să o ducă într-un loc de rău augur. Disperată, doamna a izbit fantoma din vis cu capul pe perete. Și s-a trezit. Teama ei de fantome trecuse, pentru că, silită de situația închipuită în vis, o con­fruntase și văzuse că este în stare să-i facă față cu curaj. În mod similiar, cu ajutorul visului putem de­păși multe frici, de la unele profunde, ca teama de moarte, până la cele mai mărunte, cum ar fi anxie­tatea provocată de vreun inspector fiscal sau un vecin antipatic.

Când corpul și psihicul ne vorbesc în vis

Activitatea onirică nu ne transmite neapărat mesaje profunde, dar există și chestiuni mai grave pe care ea le poate releva. Unii oameni visează bunăoară te miri ce monstru, inundație sau invazie în casa lor. Problemele apar la parter, la mansardă, în bucătărie sau în alt loc specific, care simboli­zea­ză o parte sau alta a corpului. Un asemenea vis ne poate semnala că ne confruntăm cu o problemă de sănătate. Casa dărăpănată, care ne vorbește în mod limpede de afectarea structurii, poate sugera de pil­dă că avem osteoporoză sau o altă problemă legată de sistemul osos. Dacă asemenea vise persistă și aveți și alte indicii că ceva ar putea fi în neregulă cu sănătatea dvs., poate ar fi bine să vă lăsați con­sul­tați de un medic. Paza bună trece primejdia rea.

Visul și rezolvarea unor probleme emoționale

Visul ne poate ajuta de asemenea extrem de mult să ne împăcăm treptat cu o pierdere dureroasă. Bucurați-vă așadar când îi visați pe cei dragi care au răposat, chiar dacă pe moment vă doare sufletul. Face parte din procesul de vindecare. Dacă urmăriți cum decurg aceste „întâlniri”, veți putea observa chiar o evoluție, care vă poate spune exact în ce stadiu al procesului de vindecare vă aflați. A rămas ceva nedus până la capăt în relația cu persoana res­pectivă? Aveți reproșuri? Ați depășit deja trauma? În vis aveți ocazia să vă confruntați deschis cu ea și să aflați exact cum stați. Se întâmplă să vorbiți cu cel decedat, îi puteți cere iertare sau, după caz, socoteală, îi puteți transmite dragostea dvs., ba chiar puteți găsi alinare în cuvintele lui. După un timp, când pierderea a fost integrată și depășită, cei pe care i-am pierdut continuă să ne apară în vis, de această dată pentru a ne ajuta să ne simțim protejați sau iubiți atunci când avem nevoie de asta. Iar alteori ne avertizează că ceva important e pe cale să se întâmple sau ne îmbărbătează, dându-ne putere să trecem peste un eveniment mai puțin fericit. Lăsați-le deci poarta deschisă.

Visul ne poate inspira sau ajuta să găsim soluția corectă la problemele noastre

Ați auzit de filmul „Avatar”, care a primit o grămadă de premii Oscar? A fost rodul unui vis avut de regizorul, scenaristul și producătorul său, James Cameron. La fel s-a întâmplat cu celebrul Franken­stein al Maryei Shelley, sau cu povestea Doctorului Jeckyll și a Domnului Hyde, inspirată de un vis al lui Robert Louis Stevenson. Visul nu are doar darul de a ne oferi idei creative. Dacă ne încredem în el, ne poate da și soluții concrete la diverse probleme ale vieții de zi cu zi. Trebuie, de exemplu, să dați un răspuns hotărâtor într-o chestiune mai delicată. Amânați până a doua zi. Pentru a obține răspunsul dorit, nu este necesar să vă măcinați înainte de cul­care. Dimpotrivă. Înainte de culcare, dirijați-vă atenția către complet altceva. Citiți o carte bună, faceți o baie… Astfel, veți dormi bine și subcon­știentul va prelucra în liniște toate informațiile, în cele mai mici detalii. Probabil că dimineața nu ne vom aminti niciun vis care să conțină vreun răspuns tranșant. Dar răspunsul vine cu siguranță sub forma unei emoții, a unei stări de fond, care ne poate sluji drept busolă în a lua hotărârea cea bună. Gândin­du-ne apoi la problemă în sine, s-ar putea să fim surprinși de limpezimea cu care vedem acum, după trecerea nopții, întreaga chestiune.

Visul și premonițiile

Multă lume este sceptică atunci când vine vorba de ideea potrivit căreia visul ne-ar putea spune ce ne așteaptă în viitor sau ne-ar avertiza de ceva ce se întâmplă chiar atunci, de pildă cu cineva drag aflat la distanță. Unii au avut însă experiențe personale de necontestat. Cel mai comun exemplu este cel al oamenilor care se iubesc: un frate care are un coș­mar despre sora lui, și a doua zi, când o sună, află că aceasta a trecut printr-un incident neplăcut. Sau o soție care are o serie de coșmaruri legate de soțul ei, însoțite de senzația că pe acesta l-ar pândi o mare nenorocire. Iar apoi tragedia lovește cu adevărat. Se dovedește că bărbatul suferă de cancer. Sau moare în urma unui accident de muncă.

Indiferent ce credeți despre asemenea lucruri, luați seama la avertismentele din vis, mai ales atunci când sunt legate de alții. Un tată care a avut un coșmar cumplit cu fiul lui nu i l-a povestit, pen­tru a nu-l indispune de pomană. Acum crede că era mai bine să o fi făcut. Pentru că, la scurt timp, fiul a provocat un accident în care a murit un om. Poate dacă era avertizat de visul tatălui, ar fi fost mai atent la volan și tragedia ar fi putut fi evitată. Nu se știe niciodată…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian