Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Topul dietelor de slăbit

Foto: Shutterstock – 7

– Studiile din ultima vreme confirmă influența pozitivă a pauzelor alimentare prelungite asupra organismului, a minții și a psihicului. Chiar și un post de scurtă durată ne poate ajuta să slăbim și să scăpăm de o mulțime de boli. Există diverse metode, din care fiecare alege ce i se po­trivește mai bine. Ca să vă înlesnim demersul, prezentăm în conti­nuare cele mai la modă opt modele de post, apreciate ca foarte eficiente –

Buchinger

Cum funcționează – Acest tip de post cu hrană lichidă a fost conceput de medicul german Otto Buchinger (1878-1966), el însuși transformat în invalid de o poliartrită reumatoidă, pe care a în­vins-o cu ajutorul unui post. Și-a recăpătat sănă­tatea și a trăit până la 88 de ani, dedicându-și viața și cariera ajutorării oamenilor în suferință. Cartea sa „Postul terapeutic” („Das Heilfasten”) a rămas până în prezent o lucrare de referință.

Cura începe cu două zile de detensionare și curățare a intestinului (cu sulfat de sodiu și clisme), timp în care nu se vor ingera mai mult de 750 calorii. Se pot consuma orez, legume și fructe. Urmează 5 până la 14 zile de post, cu numai 250 pâ­nă la 500 ca­lorii, obținute din cea­iuri îndulcite cu miere, supe cla­re și sucuri proaspe­te de le­gume și fructe. În etapa de revenire la ali­men­tația o­biș­nui­tă, organis­mul se deprinde lent să primească din nou hrană solidă.

Efecte – Este confirmat faptul că acționează benefic în diabet, reumatism, hipertensiune, ar­troză și alergii. De asemenea, combate stările depresive prin creșterea cantității de serotonină, favorizează dezvoltarea neuronilor și îmbună­tățește memoria.

Atenție! – În principiu, orice post terapeutic ar trebui ținut sub control medical, în condiții de spitalizare, într-o clinică specializată. Totuși, per­soa­nele sănătoase pot posti timp de 5-7 zile la domiciliu, cu acordul și consilierea unui medic.

Rata de slăbire – Până la jumătate de kilo­gram pe zi. Însă reducerea greutății corporale nu reprezintă principalul obiectiv al acestui tip de post.

Cui i se adresează – Tuturor celor ce își doresc o abordare holistică a problemelor de să­nătate și intenționează să-și schimbe stilul de viață pe termen lung. În afară de atenția acordată ali­mentației, ei ar trebui să practice consecvent yoga și meditația.

FX Mayr

Cum funcționează – Este o formă de post naturopat, care poartă numele autorului său, gastroenterologul austriac Franz Xaver Mayr (1875-1965), și se concentrează în totalitate asupra sănătății intestinului. În scopul de a ușura munca acest­ei componente a sistemului digestiv, se recomandă o porție de sare amară la trezire, îndată după ridicarea din pat, iar di­mi­neața și la prânz, se mă­nâncă pâine, mestecată înde­lung înainte de a o înghiți. Cura durează între 10 și 21 de zile.

Efecte – Se reglează pro­cesele metabolice, se norma­lizează valorile glicemiei și ale colesterolului, se reduc inflamațiile, se îmbunătățește func­ționarea ficatului și a rinichilor, deseori și cali­tatea somnului.

Atenție! – Se postește mai ușor în grup, decât individual. Persoanele subponderale, cele cu tulburări psihotice sau diverse dependențe nu ar trebui să renunțe la hrană.

Rata de slăbire – Nici în acest caz accentul nu cade pe eli­minarea kilogramelor de prisos, ci pe detoxifiere.

Cui i se adresează – Tuturor celor care nu doresc să renunțe com­plet la hrana solidă în zilele de post. Nu puțini sunt cei cărora a­ceas­tă metodă li se pare mai accesi­bilă.

FMD

Cum funcționează – Gerontologul Valter Longo a creat dieta care imită postul (Fasting Mimicking Diet, numită pe scurt FMD). Ea du­rează cinci zile, timp în care se consumă zil­nic 700-1100 calorii, sub forma unor supe de le­gu­me. Pentru evitarea eventualelor carențe, se iau concomitent și suplimente nutriționale.

Efecte – În cadrul experimentelor efectuate pentru testarea eficienței acestui post, la parti­cipanții care au urmat trei cure FMD pe par­cursul unei perioade de trei luni, s-a con­statat scăderea indicelui de masă corporală (BMI), a tensiunii arte­riale și a valorilor coles­terolului.

Atenție! – În principiu, oricine poate în­cerca această metodă mai blândă, care nu este un post propriu-zis, ci mai curând un simu­lacru. Însă cei ce urmează un tratament me­dicamentos ar trebui să se consulte în prealabil cu un medic.

Rata de slăbire – În cele cinci zile se pot pierde maximum două kilograme. Noua greu­tate corporală va fi menținută ulterior, cu con­diția ca persoana în cauză să se hrănească pon­derat, abținându-se de la feluritele excese posi­bile.

Cui i se adresează – Celor ce privesc cu neîncredere tipurile de post clasice și, cu toate acestea, ar vrea să profite de efectele pozitive ale unei diete hipocalorice.

10 din 2

Cum funcționează – Formula „una zero din două” se decriptează astfel: o zi mâncăm și o zi postim. Postul alternativ ne permite înde­plinirea tuturor poftelor în zilele în care mân­căm (12 ore) – ceea ce nu înseamnă însă că am avea voie să ne ospătăm cu cantități duble. În zi­lele de repaus (36 de ore) ne vom amăgi foa­mea numai cu băuturi neîndulcite și supe fără pic de grăsime.

Efecte – Cu această metodă simplă se poate slăbi vizibil, deoarece numărul caloriilor este redus drastic, deși nu există obligația de a res­pecta o dietă laborioasă.

Atenție! – Zilele repetate de post sunt destul de solicitante pentru organism și, tocmai de aceea, mișcarea fizică reprezintă o condiție in­dis­pensabilă. Tot atât de necesară este și disciplina.

Rata de slăbire – Până la 2,5 kilograme pe săptămână. Pentru a reuși să integrați mai ușor dieta în rutina dvs. cotidiană, programați-vă și zile „mai lejere”.

Cui se adresează – Celor ce doresc să piardă foarte multe kilogame, au mai practicat o formă de post, deci au acumulat deja o anume experiență, și se pot lăuda cu o voință de fier.

Dinner Cancelling

Cum funcționează – Tradusă cuvânt cu cuvânt, denumirea engleză ar însemna „anula­rea cinei”, dar un echivalent mai puțin rigid ar putea fi, de pildă, „postul de seară”. Este cea mai veche și mai simplă variantă a postului intermitent, despre care se vorbește atât de mult în zilele noastre. Tot ce avem de făcut este să suspendăm masa de seară, iar dacă ne-am propus să obținem rezultate și mai bune, putem lua mi­cul dejun la o oră mai apropiată de prânz (11-12). Postul intermitent nu înseamnă altceva decât o reorganizare a meselor zilnice (și, uneori, ca în cazul de față, suprimarea uneia din ele), în așa fel încât să aibă loc un repaus alimentar nocturn mai lung decât cel obișnuit.

Efecte – În intervalul în care este lipsit de hrană, organismul utilizează ca sursă de energie glicogenul depozitat în ficat și în mușchi. Însă acesta se epuizează în 10-12 ore. Din acest mo­ment, sunt atacate și consumate treptat depo­zitele de grăsime. Specialiștii ne atrag atenția asupra faptului că, în timpul nopții, meta­bolis­mul nostru devine deosebit de activ în arderea grăsimii, inclusiv a celei viscerale, deosebit de dăunătoare pentru sănătatea noastră. Așa se explică eficiența renunțării la cină ca metodă de slăbit, dar și faptul că, dincolo de eliminarea surplusului de kilograme, apar și certe beneficii terapeutice. Ele au fost confirmate mai întâi prin testele efectuate pe animale de laborator, iar apoi, din 2005 și până astăzi, prin nu mai puțin de 3000 de studii clinice realizate cu subiecți umani. „S-a dovedit științific că postul inter­mitent poate îmbunătăți starea de sănătate”, su­bli­niază dr. Mark Mattson, profesor de neu­roștiințe la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore (SUA).

Atenție! – Vom lua ultima masă a zilei la ora 17, după care nu vom mai mânca absolut nimic.

Rata de slăbire – În dimineața următoare, cântarul ar trebui să înregistreze un minus de jumătate de kilogram.

Cui i se adresează – Tuturor persoanelor ceva mai comode, care vor să obțină un rezultat maxim, cu eforturi minime. Și nu pare să fie prea greu să omiți masa de seară, dacă peste zi ai mâncat normal.

6:1

Cum funcționează – Această metodă pre­vede o zi de post pe săptă­mână, în care se pot consuma doar apă plată cu oțet de mere și miere de albine sau zeamă de lămâie, sucuri subțiate cu apă, zer, supe fără grăsime. Toate acestea po­to­lesc foamea și stimulează me­tabolismul. Cafeaua și al­coolul sunt interzise.

Efecte – Chiar și o sin­gură zi de post din cele șapte ale săp­tămânii întinerește or­ganismul și ajută la stabi­li­zarea greutății corporale și a tensiunii.

Atenție! – Deși renunțarea la alimentația obișnuită se limi­tează la un interval de timp foar­te restrâns, ea este totuși contraindicată femeilor însărcinate și persoanelor bolnave.

Rata de slăbire – În ziua când postim, se pierd 800 de grame. Însă metoda 6:1 nu este desti­nată în primul rând slă­birii, ci mai degrabă men­ținerii greutății cor­porale la un nivel con­stant.

Cui i se adresează – Celor ce doresc să în­cerce un tip de post care nu-i obligă să opereze mo­dificări majore în pro­­­gramul lor zilnic, dar le servește pentru a-și con­trola greutatea și a acor­da sistemului diges­tiv un binemeritat repaus.

16:8

Cum funcționează – În momentul de față, este cea mai răspândită dintre variantele postu­lui intermitent. Pauza alimentară de peste noap­te se prelungește la 16 ore, iar în restul de 8 ore se poate mânca. Ideal este să luăm cina la ora 18 sau 19 seara, iar a doua zi să luăm micul dejun abia la ora 10 sau 11 dimineața.

Efecte – Cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi, specialist în biologie celulară, laureat al premiului Nobel pentru medicină în 2016, a descoperit că după 14 ore de întrerupere a apor­tului de nutrienți, sistemul imunitar declanșează un proces de autofagie, prin care se distrug și se reciclează celulele uzate, bolnave sau moarte, care vor fi utilizate ca sursă de energie și înlocuite de altele noi. Este o curățare internă, ce oferă organismului posibilitatea de a se rege­nera și a întineri. Se produc în lanț o serie de modificări benefice: se accelerează metabolis­mul grăsimilor, se reduce nivelul trigliceridelor, ca și cel al colesterolului total și al fracției sale „rele” LDL (cu 10-35% în numai 4 săptămâni, potrivit studiilor), scad stresul oxidativ și mar­kerii inflamatori, sporește sensibilitatea la insu­lină (deci se micșorează riscul de apariție a diabetului de tip 2), iar experimentele pe ani­male au condus la concluzii optimiste în ceea ce privește posibilitatea prevenirii cancerului, ca și a creșterii speranței de viață (la acest ultim punct s-a obținut, în condiții de laborator, procentul spectaculos de 83%).

Atenție! – Cu excepția categoriilor de per­soane amintite anterior, metoda poate fi practi­cată de oricine. Ea prezintă avantajul de a putea fi inclusă cu ușurință în programul activi­tăților zilnice.

Rata de slăbire – Unul sau două ki­lograme pe săptămână, în funcție de numărul zilelor în care postim.

Cui i se adresează – Întrucât avem libertatea de a decide dacă alegem să deca­lăm momentul micului dejun sau pe cel al cinei, acest tip de post este ideal pentru începători, dar totodată și pentru oamenii ac­tivi profesional, ca și pentru cei cu respon­sabilități familiale.

5:2

Cum funcționează – Aceasta este o altă mo­dalitate de post intermitent, prezentată de brita­nicul Michael Mosley, medic și jurnalist de tele­viziune, în cartea sa intitulată „Dieta prin post” („The Fast Diet”). În cinci zile ale săptămânii se poate mânca orice (desigur, fără excese), iar în celelalte două, aportul de calorii se reduce la 500 pentru femei și 600 pentru bărbați. Se vor consu­ma doar legume, fructe și supe. Se recomandă un consum sporit de lichide, iar zilele de post nu trebuie să fie consecutive.

Efecte – Formula este simplă, dar eficientă. Se slăbește fără eforturi deosebite, fiindcă nu există reguli stricte de urmat și nu se impune o re­nunțare completă la hrană. La Spitalul univer­sitar din South Man­chester (Anglia) s-a realizat în 2011 un studiu cu par­ticiparea a 115 fe­mei, care au fost împărțite în două grupuri. Unul din grupuri a ținut die­ta 5:2, pe când celuilalt i s-au aplicat principiile alimentației de tip mediteranean. Du­pă patru luni, spe­cialiștii au con­sta­tat că participantele din primul grup cântăreau cu 9 kilograme mai puțin, în vreme ce femeile din grupul al doilea pierduseră numai 5 kilograme.

Atenție! – Persoanele diagnosticate cu diabet sau alte afecțiuni cronice ar trebui să ceară în prealabil părerea unui medic. Și, cu toate că ne repetăm, suntem datori să atragem iarăși atenția: dieta le este contraindicată bolnavilor și femeilor însărcinate.

Rata de slăbire – 500 până la 800 grame pentru fiecare zi de post. Ne vom menține greu­tatea scăzută, dacă în continuare vom posti o zi pe săptămână.

Cui se adresează – Celor care au mai în­cercat să slăbească, dar au eșuat, deoarece nu s-au putut acomoda cu restricțiile severe pe termen lung impuse de dietele clasice, în schimb nu li se pare greu să renunțe din când în când la hrană, pe durata unei singure zile.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian