Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

TEST: Puteți respira liber?

– De astă dată vă propunem un test care vă va ajuta să găsiți răs­punsul corect la întrebarea: „Cât de bine funcționează plămânii mei?”. Puține alte părți ale organismului nostru sunt supuse la agresiuni așa de periculoase, cum sunt gazele de eșapament, pra­ful, fumul, spray-urile deodorante și alte substanțe toxice conți­nute în produsele de întreținere a locuinței. În pofida dificultăților amintite, plămânii continuă să ne furnizeze în permanență oxige­nul, fără de care n-am putea supraviețui. În cele ce urmează, veți afla în ce condiții lucrează și cât de performant este aparatul dvs. respirator. –

Suflul vieții

Foto: Shutterstock – 3

Plămânii se umplu cu aer, se golesc și apoi se reumplu non-stop, ca un burduf adăpostit în coșul pieptului. Iar atâta vreme cât nu-i simțim, consi­derăm că nu există probleme. În realitate, ei își pot pierde mai mult de o treime din capacitatea respi­ratorie înainte ca noi să băgăm de seamă că se întâmplă ceva grav. Cel mai bine va fi să luăm mă­surile necesare înainte de a ajunge acolo.

Starea de lucruri actuală – Simptome ca tusea persistentă, durerile în piept la inspirație sau gâfâitul la urcatul scărilor îi în­deamnă pe mulți să se întrebe dacă plămânii lor sunt sau nu în ordine. An de an, milioane de oa­meni se prezintă la medic, acu­zând dificultăți de respirație. Afec­țiunile cronice ale căilor respiratorii au luat vizibil am­ploare în ultimele două decenii. Una din cauzele cel mai frecvent întâlnite este poluarea cu par­ticule în suspensie. Astmul bron­șic și BPOC (bronho­pneumo­patia obstructivă cronică) au de­venit în prezent boli de masă ale populației globu­lui, iar tusea cronică se întâlnește la o persoană din zece.

Cum vă ajută testul de față – Inspirăm și expirăm de circa 20.000 de ori pe zi. De fiecare dată când tragem aer în plămâni, ne aprovizionăm cu oxigenul care ne menține în viață. Ar trebui să avem mare grijă de plămânii noștri, pentru a ne asigura că ei își vor îndeplini cât mai bine și cât mai mult timp acest rol important.

Testul nostru constă dintr-un set de întrebări axate pe simptomele tipice, care pot sugera exis­tența unor probleme ale aparatului respirator. Ast­fel, vă dăm posibilitatea să descoperiți dacă plămânii dvs. se află deja în suferință.

Cum funcționează testul – Parcurgeți cele zece întrebări, bifând la fiecare dintre ele răspun­sul care vi se potrivește cel mai bine. Notați punc­tajul în micul tabel de la sfârșit, special conceput în acest scop, iar totalul va reprezenta rezultatul obținut de dvs.

Întrebări și răspunsuri

1. Cât de des tușiți într-o zi, chiar dacă nu sunteți răcit?

* Aproape niciodată 0

* O dată sau de două ori 1

* De 2 până la 4 ori 2

* Mai frecvent 3

2. Descrieți modul cum tușiți de obicei.

* Cu sufocări. 3

* Am deseori accese puternice de tuse. 2

* Tușesc destul de tare, însă nu este o tuse vio­lentă. 1

* Aș spune mai degrabă că tușesc ușor. 0

3. Ați suferit vreodată de pneumonie? Și dacă da, de câte ori?

* Niciodată. 0

* O dată sau de două ori. 1

* De 2 până la 5 ori. 2

* Mai des. 3

4. Când inspirați și expirați profund, căile dvs. respiratorii produc zgomote, cum ar fi un hârâit sau niște șuierături?

* Da. 2

* Câteodată. 1

* Nu. 0

5. Simțiți dureri în piept la respirație?

* Niciodată sau foarte rar. 0

* Uneori. 1

* Zilnic. 2

6. Cât de des faceți sport – și anume, minimum 45 de minute pe săptămână?

* Nu cu regularitate, doar din când în când. 3

* O dată. 2

* De două ori. 1

* Mai mult de două ori. 0

7. Câte țigări fumați zilnic?

* Niciuna. 0

* Una, cel mult trei. 1

* Între 4 și 8. 2

* Mai mult de 8. 3

8. Ați fost diagnosticat cu astm sau bronșită cronică?

* Nu. 0

* Eu nu, dar unul dintre părinți da (sau amân­doi). 1

* Da, cu o formă ușoară. 2

* Da, cu o formă care nu lasă loc de dubii. 3

9. Vă treziți în cursul nopții din cauza tusei sau a lipsei de aer?

* Nu. 0

* Uneori. 1

* Frecvent. 2

10. Vă pierdeți repede suflul când măriți viteza la alergare sau urcați pe scări?

* Nu. 0

* Ocazional. 1

* Adesea. 2

Tragem linie și socotim – Volumul plă­mânilor descrește odată cu vârsta, acesta este un fenomen perfect normal. Însă funcționalitatea lor se diminuează și din pricina unor influențe pro­venite din mediu, de exemplu cea a substanțelor toxice care se depozitează în țesutul pulmonar. Vestea bună este că plămânii se curăță singuri: mișcările cililor vibratili aflați pe mucoasele căilor respiratorii retrimit în exterior intrușii inoportuni, ca agenții patogeni sau particulele de praf. Dar și noi le putem da o mână de ajutor. Din recomandările de mai jos, veți afla cât de bine reușesc plămânii dvs. să suporte solicitările la care sunt expuși. Introducând cifrele corespun­zătoare în schema alăturată, veți calcula foarte simplu punctajul realizat.

0 x …

1 x …

2 x …

3 x …

Total: ………

Interpretarea testului

0 – 5 puncte

Felicitări! Plămânilor dvs. le merge bine, dar asta se datorează și faptului că le acordați atenția cuvenită. Nu fumați, deci vă feriți căile respi­ratorii de acțiunea unor substanțe nocive. Îngri­jiți-vă mai departe de sănătatea lor. Căci, îm­preună cu restul corpului, și ei vor îm­bătrâni cu timpul. Continuați să duceți o viață activă, fiind­că astfel vă asigurați că veți putea res­pira liber și fără dificultate și în anii ce vin. Totodată, o serie de sugestii suplimentare găsiți și în partea finală a acestui articol.

6 – 12 puncte

Punctajul dvs. indică o ușoară afectare a plă­mânilor. Ar fi nimerit să vă preocupați ceva mai atent de starea aparatului dvs. res­pirator. Exa­minați-vă deprinderile coti­diene, încercând să identificați factorii de risc. Fumați sau obiș­nuiți să stați adesea în preajma unor fumători? Par­curgeți frecvent străzi intens circulate? Inha­larea de pulberi fine poate de­clanșa inflamații acute și cro­nice la nivelul căilor respiratorii. Străduiți-vă să compensați asemenea inconve­niente petre­când mai mult timp în mijlo­cul na­turii. Între­buințați zilnic spray-uri deo­do­rante și/sau fixa­tive? În acest caz, căutați alter­native care aduc mai puține prejudicii. Fiți pru­dent și în privința eventualilor alergeni, ca muce­gaiurile, acarienii și polenul. Evitându-i, veți reduce riscul de apa­riție a unor probleme respi­ratorii sau de agravare a simptomelor existente.

13 – 19 puncte

Știți deja că orice efort fizic, cât de mic ar fi el, vă taie respirația și uneori vă provoacă o senzație de apăsare pe piept. Tusea vă sâcâie întruna și suferiți mereu de infecții respi­ratorii sau dispnee. La dvs. se conturează în mod evi­dent o afecțiune pulmonară. Veri­ficați: neplă­cerile s-au accentuat cumva în ulti­mele săptă­mâni/luni? Simțiți că ele vă limitează liber­tatea de mișcare în activitățile cotidiene? Dacă așa stau lucrurile, ar trebui să discutați cât de curând cu medicul dvs. de familie. Nu acce­ptați ca tusea și dificultățile de respirație să devină în­so­țitorii dvs. permanenți. De asemenea, și aler­giile pot de­clanșa simptome de astm, deci adre­sați-vă unui alergolog și solicitați-i un test.

20 – 26 puncte

E posibil ca la dvs. să existe deja o disfuncție respiratorie. Pentru investigații, luați neapărat legătura cu un medic pneumolog, care urmează să constate dacă procesul respirației este într-ade­văr prejudiciat și în ce măsură. Dignosticul va fi stabilit pe baza unor explorări specifice, precum măsurarea capacității pulmonare și a vitezei de circulație a aerului expirat, dar și a unor analize de laborator (din care nu vor lipsi markerii infla­matorii) și a unui test alergologic. În cazul când sunteți fumător, va fi obligatoriu să părăsiți defi­nitiv acest obicei, care vă afectează supli­mentar plămânii. Aerisiți-vă regulat locuința, cu feres­trele larg deschise, deoarece astfel puteți com­bate uscarea excesivă a aerului provocat de calorifere și aparatul de aer condiționat. Antre­nați-vă plămânii făcând zilnic mișcare, preferabil afară din casă, la aer curat (într-o pădure sau la malul mării ar fi ideal). Și urmați consecvent tratamentul prescris de medic pentru afecțiunile diagnosticate, fie că este vorba de bronșită, astm sau alergie.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian