Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi de viață lungă

– Și longevitatea se învață, ca orice lucru de pe pământ –

SĂNĂTATE

* Mizați pe verde

Foto: Shutterstock

Ceaiul verde este o băutură tradițională în Chi­na, țară care numără o mulțime de persoane trecute de 100 de ani. Cercetătorii de la „Medical College of Ohio” au descoperit, în 1997, că pe lângă anti­oxidanții pe care-i conține, ceaiul verde inhibă for­marea și dez­vol­­tarea celulelor canceroase.

* Adoptați o pisică

Karen Allen, cercetător în medicină la Uni­ver­sitatea Buffalo (Statele Unite), afir­mă că „pisica joacă rolul de tampon asupra efectelor patogene ale stre­sului”. O pisică în casă în­seam­nă, deci, scăderea ten­siunii arteriale și – ca urmare – și a ris­curilor unei boli car­diace…

* Descoperiți algele tinereții veșnice

Spirulina constituie, realmente, o sur­să unică de oligoelemente și de acizi grași esențiali, ale căror pro­prie­tăți în prevenirea îm­bătrânirii nu mai trebuie de­monstrate… Rezultatul: o cură cu spirulină (capsu­le) aduce un surplus de tonus și de vitalitate.

* Votați cu albinele

Și convertiți-vă la… miere și polen. Un studiu re­cent efectuat într-un spital din New York a de­mon­strat că ele acționează pozitiv asupra coles­terolului și a trigliceridelor. Este de reținut faptul că speranța de viață la apicultori este superioară celei a populației în general.

* Țineți sub control tensiunea arterială

Odată cu trecerea anilor, tensiunea arterială afec­tează tot mai grav speranța de viață. Prevenirea ei se ba­zează pe punerea în practică a unor reguli de viață bine cunoscute: exercițiile fizice, regimul alimentar echilibrat, sare cu măsură și – dacă e necesar – reducerea excesului de greutate.

* Beți apă cu paharul mare

Cercetătorii americani au de­mon­strat că peste 5 pahare cu apă băute zi de zi reduc cu 60% riscul afecțiunilor cardiace.

* Spălați-vă pe mâini

O igienă ireproșabilă a mâinilor (4 spălări pe zi) vă permite să contractați cu 25% mai puține gu­turaiuri și cu 50% mai puține gastroenterite, com­parativ cu per­soa­nele care se spală pe mâini o singură dată pe zi.

* Faceți siestă

O echipă de cercetători de la Universitatea din Boston a de­monstrat că o siestă făcută la mijlocul zilei poate face să dis­pară semnele de oboseală a creierului și să sporească per­for­manțele de memorie. Ei au con­statat, de asemenea, o ame­liorare cu 20% a capacității de învățare la persoanele care pot să doarmă în orele de prânz…

* Înveliți-vă

Conform unui studiu realizat la Universitatea din Lille, scăderea bruscă de temperatură sporește cu aproape 13% riscul unei crize cardiace.

* Curățați tastatura calculatorului

Bacteriologii de la Universitatea Arizona au constatat că aceasta conține – în medie – 25.000 de germeni microbieni, adică de 300 de ori mai mult decât colacul toaletei de la o instituție publică.

* Încercați homeopatia

Studiile tind să demonstreze tot mai mult că ho­meo­patia face să dispară numeroase simptome, mai ales pe cele ale oboselii cronice, de care suferă 1-2% din totalul populației de pe glob.

ALIMENTAȚIE

* Ciocniți paharele

Pentru dr. Leonard Guarant de la Institutul de tehnologie din Mas­sachusetts, consumul zilnic de vin (maximum 3 pahare) pre­lun­gește speranța de viață cu aproape 30%.

* Limitați consumul de carne

De aproape 50 de ani, studiile epi­demiologice atrag atenția oame­nilor de știință asupra anumitor pa­tologii cro­nice asociate consumului de carne. La mo­dul ideal, un adult n-ar trebui să in­ge­reze mai mult de 120 g de carne de vită pe săp­tă­mână.

* Votați cu oțetul de mere

Utilizarea ca remediu a oțetului de mere a fost popularizată de un medic american din Vermont, dr. Jarvis. Acesta a constatat lon­gevitatea excepțională a per­soa­nelor care-l consumau și a început să îl pre­scrie pacienților săi (în doze moderate) datorită vir­tuților sale drenante.

* Mâncați ciocolată

Prestigiosul „British Medical Jour­­nal” a publicat recent un stu­diu efec­tuat pe 8000 de subiecți, de­mon­strând că la cei care con­sumau o cantitate mo­destă de cio­colată (între 1-3 tablete pe lună), riscul mor­ta­lității era mai scă­zut cu 36% decât la cei care nu con­sumau cio­colată deloc.

* Nu neglijați usturoiul!

După ce-au descoperit un nu­măr foarte mare de centenari în co­mi­tatul Jinshan, spe­cializat în cul­tura usturoiului, cer­­ce­tătorii chinezi au ajuns la concluzia că acesta pre­­lungește viața. Ustu­roiul are capacitatea de a reduce tensiunea arterială.

* Nuci, tofu și fasole

Cercetătorii din Toronto au descoperit faptul că la persoanele care au introdus – timp de o lună –, în alimentația lor obișnuită, nuci, tofu și fasole, ni­velul colesterolului a scăzut cu 30%.

* Nu săriți peste micul dejun!

La persoanele care obișnuiesc să mănânce dimi­neața, cazurile de obe­zitate sunt cu 44% mai puține decât la cele care se abțin.

* Banane în fiecare zi

O banană pe zi aduce 400 mg de po­tasiu, care per­mite reducerea cu a­proape 40% a riscului unui infarct!

* Nu uitați merele

La persoanele care cedează în mod regulat ten­tației de a mușca din­tr-un măr, riscurile unor boli car­­diace sunt cu 30% mai mici de­cât la per­soa­nele care rezistă aces­tei tentații.

* Salata la ordinea zilei

Foile de salată verde conțin luteină, o sub­stanță din familia carotenoidelor, niște antioxi­danți puter­nici. Luteina pare – astfel – să joace un rol be­nefic pentru sănătatea inimii și pentru siste­mul imunitar.

* Savurați desertul „anti-vârstă”

Luați doi pumni de fructe roșii (ci­reșe, căpșuni, zmeu­ră, coacăze etc.) și stropiți-le cu lapte acru. În­dul­ciți desertul – după gust – cu miere și veți ob­ține un ade­vărat regal de fla­vonoide, sub­stanțe care com­bat oxi­darea, cea care ne îmbătrânește ce­lulele.

PSIHOLOGIE

* Plângeți!

Lacrimile permit evacuarea unui exces de tensiuni dăunătoare sănătății. Unii afirmă chiar că longevi­ta­tea femeilor s-ar datora capacității lor de a elimina to­xi­nele plângând…

* Priviți partea bună a lucrurilor

Optimiștii trăiesc mai mult decât pesimiștii și pre­zintă mai puține riscuri de deces prematur. Fericirea și optimismul par, de asemenea, să sporească nu­mă­rul celulelor noastre imunitare, armele cele mai efi­ciente ale organismului împotriva bolilor.

* Vorbiți cu copacii

Conform învățăturii taoiste, co­pacii au efecte be­ne­fice asupra lon­gevității: transformă energiile ne­ga­tive în energii pozitive. Strângând în brațe un co­pac, vă reîncărcați de energie vitală.

* Înconjurați-vă de plante

Persoanele care locuiesc în zona rurală au o spe­­ranță de viață superioară celei a orășenilor. Un studiu al Centrului medical din Tokio a demonstrat că popu­lația urbană care trăiește în apropierea spa­țiilor verzi îmbătrânește mai greu.

* Fiți credincioși

Mersul regulat la biserică sporește speranța de viață, conchide „Jurnalul internațional de psihiatrie și medicină”. Deosebit de eficientă pentru destre­sarea or­ganismului și deculpabilizarea sufletului, frec­ven­ta­rea lăcașurilor de cult protejează, de ase­menea, di­ges­tia și respirația.

* Mergeți la cinema

Vizionarea unui film sau a unui spectacol de tea­­tru sau prezența în sala de concerte ne ajută să trăim mai mult – acestea sunt concluziile unui studiu sue­dez realizat pe 12.000 de persoane. 36% dintre pasio­nații de manifestări culturale au atins, efectiv, suta de ani, fiind încă în putere, pentru că aceste dis­tracții stimulează funcțio­na­rea sistemului imunitar!

* Visați

Conform neurologilor, visele ser­vesc la stabi­li­rea unor legături între amintirile înmagazinate de cre­ier pe parcursul zilei și amin­ti­rile mai vechi. Pen­tru psihanaliști, visele permit exprimarea unor as­pec­te ne­glijate ale personalității noas­­tre. În am­bele cazuri, visarea este o cale de a fi în armonie cu noi înșine, deci de a evita irascibi­lita­tea și tulbu­rările de comporta­ment care pândesc persoanele private de somn.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian