Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

MENOPAUZA – puntea suspinelor din viața femeilor

Suport prin gemoterapie

Foto: Shutterstock – 4

Ca femei, suntem inegale în ceea ce privește manifestările care pot să apară de la o anumită vâr­stă, în perioade de timp specifice, denumite de că­tre medici premenopauză (perioada care anunță instalarea menopauzei, cu tulburări tranzitorii ale ciclului menstrual), menopauză (mo­men­tul critic când are loc epuizarea func­ției ovariene) și post­menopauză, ce continuă cu simptome mai mult sau mai puțin deranjante. În general, menopau­za se consideră că s-a instalat atunci când menstrua­ția dispare timp de un an, la o vârstă de 45-55 de ani, existând însă și cazuri de femei la care meno­pauza se instalează mai de­vreme, precum și ca­zuri fe­ricite, când menopauza se instalează mai târziu.

Principalele tulburări ce pot să apară la menopauză

Epuizarea funcției ovariene poate fi însoțită de un întreg cortegiu de simptome deranjante, de la bine cunoscutele bufeuri, ce pot fi asociate cu pal­pitații, la dureri de cap, variații ale apetitului ali­mentar, cu scăderea sau creșterea acestuia și im­plicit variații ale greutății corporale, tegumente uscate (asociate cu mâncărime, așa-numitul pru­rigo senil), scăderea libidoului, stări de astenie, cu schimbări bruște ale dispoziției, sau anxietate. Nu este obligatorie prezența tuturor acestor tul­burări și trebuie menționat și faptul că există fe­mei care experimentează o trecere lină către me­nopauză, aproape că nu sunt afectate de intra­rea în această nouă etapă a vieții.

În afara acestor tulburări, care pot fi prezente sau pot lipsi sau care pot să fie mai mult sau mai puțin deranjante, o serie de alte dezechilibre pot să apară și să evolueze în timp, precum pierderile de calciu de la nivelul matricei osoase (cu insta­larea osteomalaciei și ulterior a osteoporozei), dislipi­demie și depuneri de calciu la nivelul arte­relor, cu creșterea riscului de ateroscleroză și chiar de tulburări cardiace. Toate acestea sunt în strânsă legătură cu implicarea estrogenului în formarea matricei osoase, în metabolismul lipidic, precum și la nivel neurovegetativ.

Zmeurul – reglator hormonal feminin de excepție

Acțiunea reglatoare a Extractului din mlădițe de Zmeur pornește de la nivel central, din hipota­lamus, și se manifestă până la nivel ovarian, pu­tând readuce echilibrul în multiple dezechilibre hor­monale feminine, ce apar uneori de la puber­tate, apoi pe parcursul vieții femeii, incluzându-le și pe cele de la menopauză.

Întârziem instalarea menopauzei

Instalarea unor cicluri men­struale neregulate, după vârsta de 40 sau 50 de ani, poate fi un semnal al intrării la menopauză. Este momentul optim să încercăm întârzierea acestui moment, iar Ex­tractul din mlădițe de Zmeur este ge­moterapicul care ne poate ajuta.

Urmați o cură de două luni cu Ex­tract din mlă­dițe de Zmeur – câte 1 ml de 3 ori pe zi, sau 3 pică­­turi de 3 ori pe zi, dacă este vorba de forma concentrată a gemo­terapicului (acesta există pe piață în două forme de prezen­tare).

Reducem tulburările de la menopauză

Carmen Ponoran

În special bufeurile și schimbă­rile de dispozi­ție pot fi mult amelio­rate prin administrarea acestui gemo­terapic, luat în același mod descris mai sus. Dacă bufeurile sunt însoțite și de pal­pitații, asociați Extractul din mlădițe de Zmeur, administrat o dată pe zi, 3 ml, cu Extractul din mlădițe de Păducel, câte 1-2 ml, de 2 ori pe zi.

În cazul dezechilibrelor cu variații ale greutății corporale, puteți completa cura gemoterapică cu Extractul din muguri de Smochin și Extractul din muguri de Măr pădureț, administrate câte 2 ml, o dată pe zi, iar Zmeurul se va administra o dată pe zi, 3 ml.

Hameiul – efect estrogenizant, reechilibrant nervos și sedativ

Inflorescențele femele ale hameiului, numite conuri, sunt bine cunoscute în primul rând în in­dustria berii, con­fe­rind băuturii gustul amar ca­racte­ristic, dar fiind utile și ca agent de con­ser­vare, prin proprietățile anti­microbiană și anti­fun­gică.

Efectele sale terapeutice au fost mult studiate în fitoterapie și, de curând, este folosit și în gemo­terapie, ca Extract din co­nuri de Hamei, obținut prin extracție glicero-al­co­oli­­că din inflorescențele proas­­pete, ceea ce îl dife­ren­țiază de extractele clasice, obținute din conurile us­cate, când este mult ampli­ficat efectul se­da­tiv.

În menopauză este reco­mandat pentru efectul cal­mant și ușor sedativ, fe­mei­lor care experimen­tează stări de agitație, iritabilitate, insomnie, având și efect es­trogenizant, care potențează acțiunea reechili­brantă a Extractului din mlădițe de Zmeur. Poate fi o opțiune în locul terapiei hormonale de substi­tuție a estrogenului, care știm că aduce o serie de reacții adverse și în primul rând un risc crescut de cancer de sân și de cancer al endo­metrului. Se administrează în cure de două luni, câte 1-2 ml de două ori pe zi, a doua administrare seara, înainte de culcare.

Măslinul și Păducelul – protecție cardiovasculară

Epuizarea funcției ovariene poate aduce pe termen lung și dezechilibre ale metabolismului lipidic, estrogenul fiind implicat în menținerea unui echilibru și la acest nivel. Pentru protecție cardiovasculară, Extractul din mlădițe de Măslin și Extractul din mlădițe de Păducel își comple­tează efectele benefice la nivelul vaselor de sânge și la nivel cardiac, fiind astfel utile pentru în­tre­ținerea sănătății, în cure peri­odice, de două luni, repe­tate de una sau mai multe ori pe an, în ca­zul în care există deja in­sta­lată atero­scle­roza, dis­li­­pidemia sau alte simpto­me sau afec­­țiuni la nivel cardiac (arit­mie, hiperten­siune).

Merișorul – întineritor feminin

Extractul din mlădițe de Merișor este gemo­terapicul cu multiple valențe terapeutice, ce se caracterizează, în principal, prin efectul anti-îm­bătrânire la nivelul tuturor țesuturilor organismu­lui. Deși recomandat ambelor sexe, este consi­derat a fi în principal un antiaging feminin, datorită îmbunătățirii absorbției calciului la nivel intes­ti­nal, creșterii mobilită­ții arti­cu­lațiilor, întreți­nerii elas­ticității ute­rului, la care se adaugă efectele bine cunos­cu­te de reglare a tranzi­tului și florei in­tes­tinale și ac­țiu­nea anti­bacteriană la nive­lul căilor urinare. Ast­fel, regăsim în aplica­bilitatea sa o serie de posi­bile dezechilibre care pot să apară sau să ampli­fice la menopauză și pe care Merișorul ge­mo­terapic le-ar putea ține sub control. Acest gemo­terapic intră și în formula complexă gemo­tera­pică, Polygemma 9-Femei 50+, cu care putem urma cure de 3 luni, de două ori pe an.

Stilul de viață sănătos este esen­țial pentru a reduce din impactul ne­plăcerilor pe care le poate aduce menopauza. O alimentație echili­brată și reducerea numărului de calorii con­sumate, deci hrană de calitate și porții mai mici, exerciții fizice regulate, evitarea alcoolului și fumatului pot fi câteva di­recții pe care să le respectăm, ele fiind concepte valabile nu doar la menopauză.

Deoarece osteoporoza este una dintre princi­palele afecțiuni care pot ajunge să fie invalidante la menopauză, vom dis­cuta despre posibilitățile oferite de terapia cu extracte din muguri într-un articol viitor.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian