Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi pentru o vacanță fierbinte

Poftă bună

Foto: Shuterstock – 4

Când porniți într-o călătorie lungă cu mașina, gândiți-vă la gustări să­nătoase. Merele, ba­na­nele, guliile, castraveții, mor­covii se digeră ușor și sunt bo­gate în vitamine. Brânza de vaci cu fructe vă înviorează, sand­vi­șurile cu pâine integrală (cu brânză, șun­că, salată), pastele și salata de cartofi (fără ma­ioneză) vă satură. Ca băuturi: apă minerală și su­curi de fructe subțiate cu apă. Păstrate într-o geantă frigorifică, toate proviziile vor rămâne proas­pete.

P.S. Dacă și copiii au dat o mână de ajutor la pregătiri în seara precedentă, mân­carea va avea un gust și mai bun.

Contra senzației de greață

Vi se face regulat greață în avion și atunci când în mașină e foarte cald? Cauza constă în faptul că sti­mu­lii ce acționează asu­pra siste­mu­lui de echili­bru al urechii nu coincide cu per­cepția optică. So­luția: când că­lătoriți cu ma­șina, priviți tot timpul drept îna­inte, nu citiți, și aerisiți des in­teriorul, ast­fel încât să aveți mereu aer proaspăt. În avion, re­zervați-vă un loc lângă culoarul de trecere și nu priviți pe fereastră. Reze­mați-vă co­mod de spătar și închideți ochii – a­tunci ure­chea internă va co­mu­ta în „po­zi­ția de somn”. Sen­zația de greață în că­lătorie poate fi combătută cu ghim­­bir, remediul homeopat Coccu­lus D4 sau brățări de pre­sopunctură (se gă­sesc la far­ma­cie).

Dezmorțiți-vă din când în când

Dacă afară e foarte cald și rămâneți mai multe ore în poziția șezând, înțepeniți și vi se în­greunează picioarele. Câte­va mici exerciții de gimnastică, de exe­cutat pe loc: ridicați pi­cioa­rele pe vârfuri, apoi lăsați-le pe călcâie, alter­nativ (activea­ză cir­culația), rotiți capul și faceți mișcări circulare cu umerii (pre­vin contracturile), curbați spi­narea. Da­că sun­teți cu mașina, luați câte o pauză la intervale de o oră și jumătate. În avion, ridi­cați-vă mereu și faceți doi-trei pași încoace și încolo.

Și cățelul face duș

Din cauza blănii, câinii simt tem­peraturi cu până la 15 grade mai ridi­cate. Pen­tru a preveni un șoc hiperter­mic, faceți-i în­soțito­rului dvs. patru­ped un duș la po­pasuri: ma­sați-l cu jetul de apă prin blană, lăsați-l să se u­su­ce, apoi con­ti­nuați călătoria.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian