Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Primăvară sub bombe

Opera din Iași (Foto: Shutterstock)

Săptămâna trecută ne pregăteam, optimişti, să îmbrăţişăm primăvara fără restricţii, s-o umplem de festivaluri, cân­tări şi bu­curie. Când colo, Martie miroase a moar­­te. În plină renaștere a naturii, Rusia a ridicat asupra Ucrainei securea războiului. Mai unită ca niciodată, comu­nitatea internațională oferă sprijin material și moral. Ro­mânia se comportă și ea, exemplar, deschi­zându-și granițele și inima. Iar printre făcă­torii de bine se numără instituții cul­turale pres­tigioase, pre­cum și ar­tiști.

Ateneul Naţional şi Opera din Iaşi   

Ekaterina și Victor Tomashek – balerini ucraineni

Cele două prestigi­oase instituții ieșene au demarat campanii de solidaritate pentru ar­tiş­tii din Ucraina. Încă de săptămâna trecută, cu o zi după izbucnirea războiului, Ateneul Naţional din Iaşi a trimis scrisori de solidaritate către instituţii cul­turale din Cernăuţi, Kiev, Odessa, Her­son şi Nijîn – localităţi în care artiştii ieșeni au avut evoluții aplaudate pe scenele ucrainene. Se oferă, însă, și ajutor concret. Pentru a veni în spri­jinul colegilor de breaslă din Ucraina, Ateneul Naţional Iaşi va pune la dispoziţie instituţiilor pu­blice de cultură, infrastructura scenică, servicii de cazare, precum şi alte servicii necesare pentru conti­nuarea activi­tăţilor artistice.

„Cu gândul la greu încercatul popor ucrainean, oferim sprijinul nostru artiştilor de acolo… Suntem profund îndureraţi pentru pier­derile suferite şi îi purtăm în gândul şi rugăciunile noastre pe toţi cei afectaţi de război”, a declarat managerul Ateneului Naţional din Iaşi, Andrei Apreo­tesei, agenţiei Agerpres.

Opera Națională Română din Iași a luat aceeaşi atitudine ofertantă, iar demersul a şi avut ecou. Doi tineri balerini, artiști ai Tea­trului Acade­mic Na­țional de O­peră și Ba­let din Odessa – Ekaterina și Victor To­ma­shek, sunt dor­nici să lucreze în capitala Mol­­dovei. „Cu toții suntem a­fectați de ceea ce se întâmplă în Ucraina și ne-am gândit cum am putea să îi ajutăm pe cei care suferă din cauza răz­boiului. Cea mai bună formă de sprijin pentru artiști este aceea de a le oferi posibilitatea de a-și continua acti­vitățile, ex­primându-se liber. Am adresat teatrului liric din Odessa, care are un colectiv de mare va­loare, invi­tația de a-și etala arta pe scena noastră… În urma adresei, am primit cu mare bucurie un răspuns. Doi dintre balerinii teatrului vor să vină la Iași, pentru a-și continua activitatea. Totodată, pregătim un spațiu, pe care Opera îl are în posesie, cu desti­nația de locuință pentru artiștii refugiați”, a decla­rat managerul interimar al Operei Naționale Ro­mâne din Iași, Andrei Fermeșanu.

Filarmonicile din Sibiu, Brașov și Pitești

„Vorbim aceeași limbă universală: muzica”

Filarmonica de Stat din Sibiu

Încă trei instituţii culturale prestigioase din România oferă sprijin muzicienilor ucraineni. „Suntem solidari în faţa agresiunii inacceptabile care se petrece dincolo de Nistru şi regretăm profund criza umanitară declanşată de acest conflict. Până când pacea va triumfa, este datoria noastră să venim în ajutorul semenilor afectaţi de război. De aceea, Filarmonicile din Braşov şi Sibiu îşi anunţă sprijinul concret artiştilor din Ucraina. Avem posibilitatea de a oferi cazare şi beneficii materiale pentru muzicienii din orches­trele profesioniste”, se arată în comunicatul comun al celor două Filarmonici.

Nu se lasă mai prejos nici colegii lor din Pitești:    „Filarmonica Pitești este deschisă colaborărilor cu muzicieni aflați în Ucraina. Colegi de-ai noștri trec prin momente dificile acum, iar orice ajutor este util. Ne bucuram că și alte instituții de profil din România transmit un asemenea mesaj de solidaritate! Doar împreună putem reuși!”.

Artiștii ucraineni sunt invitați să folosească următoarele coordonate:

Sibiu: e-mail: [email protected], telefon: (+40)735.566.490

Braşov: e-mail: officefilarmonicabrasov.ro, telefon: (+40)268.473.058

Piteşti: e-mail: [email protected] telefon: (+40)248.220.111

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian