Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Kilogramele psihologice

– Teama, frustrarea, un șoc psihologic pot să deregleze com­por­tamentul alimentar. Descriere perfectă a vieții noastre, bântuită de ame­nințări. Nimic nu potolește stările depresive mai ușor ca mân­ca­tul. Îngurgitate fără alegere, fără poftă și fără opreliște, alimen­te­le se transformă în drog –

Bulimia, un semn al depresiei nervoase

Foto: Shutterstock – 4

Într-o bună zi, temeiurile vieții noastre încep să se clatine. Un șoc, un traumatism, un deces, un divorț, un accident, o agre­siune, un motiv de spaimă, pier­­derea unui loc de muncă: or­dinea lucrurilor explo­dează, ce­dând locul unui echi­libru precar. Ne po­me­nim, deodată, mân­când. Ki­lo­gramele psihologice sunt ki­logramele tris­teții, ale me­lan­coliei, ale greutății de a trăi, ale refu­giului din fața lumii. Șocul afectiv pro­duce dezo­rien­tare. De exemplu, necesitatea de a-ți asu­ma singur existența, după un divorț sau un deces.

Remediul dietetic: prânzul cu ceremonial

Cei atinși de bulimie trebuie să țină un jurnal gas­tronomic, în care să noteze tot ce au mâncat în decursul unei zile. Vor ve­dea foarte repede că nu varietatea ali­mentelor pri­mează, ci canti­tatea lor. Mai ales seara, după sfâr­șitul unei zile de activitate, sur­vine momentul „dra­ma­tic” când depresivii, cel mai adesea oa­meni sin­guri, îngurgi­tează fără alegere tot ce găsesc în frigider. Unul dintre cele mai ac­cesibile remedii pentru re­ve­nirea la nor­mal prevede in­troducerea me­selor regu­late, însoțite de „pro­to­col”: o față de masă cu­rată, un tacâm complet, un mic decor atrăgător și, bineînțeles, condiția de a mânca așezat, con­centrat asupra me­niu­lui, fără alte activități pa­ralele, ca de pildă cititul sau privitul la tele­vizor. Atenție: kilogramele psi­hologice se de­pun mai ales când stăm în picioare, în bucă­tărie, mân­când tot ce ne cade sub ochi.

Remediul psihoterapiei

Există două metode: terapia cognitivă și psihore­la­xa­rea. În general, psihoterapia ajută la redobândirea voin­ței și a încrederii în sine. Cei bolnavi sunt ajutați să descopere pro­blemele reali­tății, ale vieții de zi cu zi. Mici lozinci ca: „în viață e im­portant să reușești în toate privințele”, sau „tre­buie să fiu frumos și seducător în orice mo­ment”, „toți oamenii au bucurii și tristeți, nu sunt singur în sufe­rința mea” sunt de mare efect.

Remediul psihorelaxării

Constă în strădania de a-l face pe individ conștient de corpul său, conștient de faptul că hrana ne poate face frumoși, dar și urâți. Atunci când imaginea cor­pu­lui există în minte, e mult mai ușor să stopăm ava­lanșa de ali­mente. Dacă atunci când întindem mâna spre frigider ne vom aminti cât de urât este corpul nostru aco­perit de grăsime, bulimia se va potoli. Important este ca fiecare gest pe care îl facem să fie controlat.

Homeopatia

Restabilirea echilibrului psihic se dobândește și cu ajutorul homeopatiei. După 1989, cabi­netele ho­meo­patice au apărut și în România, conduse de foarte buni specialiști. Marele remediu homeopatic al buli­micilor este ar­nica, un medicament natural, care ajută și la slăbit.

Hidroterapia

Un sejur petrecut într-o stațiune balneară, du­blat de băi, masaje, plimbări prin natură și sport are adesea o efi­ciență neaș­teptată în tra­tarea depresiilor ner­voase. În ultimul timp, aces­tora li s-a adăugat și yoga, precum și exerciții de relaxare. Toate la un loc ac­ționează atât asu­pra psihicului, cât și a kilogramelor psi­hologice.

Concluzii

Lupta împotriva kilogramelor psihologice nu se du­ce cu rețete de slăbit, ci cu un regim de echili­brare ner­voa­să, singurul în măsură să așeze un lacăt pe fri­gi­der.

Topul celor mai populare rețete de slăbit

Regimul disociat

Foto: 123RF

Are mai multe variante, dar toate se bazează pe același principiu: să mănânci orice, după pofta inimii, dar nu ames­tecat și din­tr-o dată. Această disociere se poate face nu doar în func­ție de zi­lele săptămânii (luni – carne, marți – ouă, miercuri – fructe etc.), ci de-a lungul ace­leiași zile, trans­for­mând cele trei mese principale într-o masă de pro­teine, una de glu­cide, alta de vita­mine. Se pare că nu ali­men­tele în sine îngrașă, ci com­bi­nația lor. Un sin­gur aliment consumat la discreție nu se transfor­mă în gră­simi. Oricum, e regimul cel mai ușor de urmat!

Regimul cu păstăi de fasole

Poți mânca orice, în cantități nelimitate, cu condiția de a bea câteva căni de fiertură din teci de fasole pe zi. Foarte eficace, acest regim antre­nează uneori tulburări stomacale și dia­ree.

Regimul pe bază de fibre

Prevede folosirea cu predilecție în alimentație a produ­selor vegetale bogate în fibre (cereale ca: grâu, orz, orez și le­gume rădăcinoase). Carnea și grăsimile sunt excluse.

Acupunctura

Datorită unor puncte de acupunctură (craniu, dosul palmei), poate fi stimulată voința de a slăbi, fapt extrem de folositor pentru cei hotărâți să urmeze un regim. Alte punc­te sti­mulează organele de evacuare (vezică, ficat etc.). Se indică cinci reprize de acupunc­tură pen­tru a putea constata dacă au sau nu efect.

Autosugestia

Să fie subconștientul cel care e vinovat de surplusul de kilograme pe care-l avem? Dacă este adevărat, atunci me­to­da slăbirii prin autosu­gestie este excelentă. Cum proce­dăm? Întâi și întâi ne stabilim o greu­tate ideală la care vrem să co­bo­râm. În funcție de ea, ne gândim zi și noapte cum am arăta având-o. În trei reprize de reflecție pe zi, suntem îndemnați să ne gândim că mergem pe stradă, la teatru sau la o serată, provocând uimire și ad­mirație prin silueta pe care o avem. Cu acest prototip ideal în fața ochilor, vom reuși ușor să ne abținem de la acele alimente care l-ar putea com­promite. Pe scurt, visați-vă manechin!

Trăiască grătarele!

O bucată de pui sau pește așezată pe un grătar încins este un aliment sănătos, complet și ener­gizant. Trei grătare pe zi, însoțite de o mare salată de legume (morcovi rași, țelină, salată verde, roșii etc.) și un pahar de suc na­tu­ral de fructe e cel mai bun, mai rapid și mai echilibrat re­gim de slăbit. În lipsa sucului de fructe, folosiți cu încre­dere sana, che­firul sau laptele nefiert, degresat.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian