Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„SĂPTĂMÂNA MARE” a sportului românesc

– După mulți ani de secetă neagră, lipsit total de sprijin oficial, sportul românesc revine în forță, cu mari succese la nivel mondial. În doar câteva zile, imnul României s-a auzit pe cele mai importante scene sportive ale lumii. Un triumf care le aparține exclusiv tricolorilor, obținut prin pasiune, muncă și drag de țară. Virtuți de aur care înnobilează imaginea României și ne dau prilej de mândrie și bucurie –

CANOTAJ

Așa „mamă”, așa copii: Elisabeta Lipă și echipa ei de aur

Canotajul, mereu la înălțime

Dacă multe dintre rezultatele sportive din ultima perioadă sunt de natură să-l surprindă pe amatorul de sport din România, perfor­man­țele echipei noastre la canotaj sunt de multă vreme o cer­ti­tudine. După o e­vo­­luție mai mult de­cât meritorie la Jocu­rile Olimpice de vara trecută, de la Tokyo, delegaţia „tri­coloră” a impre­sionat și la Euro­pe­nele de la München din vara a­cestui an. România a terminat pe locul 2 în clasamentul general pe medalii, după pu­ter­nica „flotă” a Marii Bri­tanii. Echipa con­dusă de Elisabeta Lipă se mân­drește cu 5 me­dalii de aur (în probele de du­blu rame feminin și mas­cu­­lin, dublu vâsle femi­nin, simplu vâsle cate­go­rie ușoară și 8+1 fe­mi­nin) și 3 medalii de bronz (la patru rame feminin și masculin și pa­tru vâsle masculin). Au impre­sio­nat, din nou, cam­pioa­ne­le olim­pice An­­cuța Bod­nar și Simo­na Radiș, ca­re au câștigat detașat la du­blu vâsle feminin, dar au ajutat și echi­pajul de 8+1 să ia au­rul. S-a remarcat și Ionela Cozmiuc, care a obţinut medalia de aur la simplu vâsle feminin ca­tegorie uşoară. Felicitări!

ÎNOT

David Popovici, cel mai bun înotător al lumii!

„Veni, vidi, Popo­vici!”, a titrat presa mondială, du­pă o nouă demonstrație la cel mai înalt nivel a îno­tătorului ro­mân David Po­povici, la Cam­pio­nate­le Eu­ropene de la Ro­ma. Du­pă ce, recent, reu­șise per­formanța rarisimă de a lua aurul mondial și la 100 și la 200 de metri, Da­vid n-a avut adversar nici în ba­zi­nul de la „Foro Ita­lico”. A câștigat din nou ambele pro­be, dar a corectat și re­cor­dul mondial în proba-regină a natației, 100 de metri liber! La finalul competiției, Da­vid Po­povici a fost desemnat cel mai bun sportiv în probele masculine, con­form unui clasament realizat pe baza perfor­man­țelor din competiție!

ATLETISM

Aur european, după 20 de ani!

Bianca Florentina Ghelber, eleva campioanei mon­diale Mihaela Melinte, a reușit o performanță incredibilă la Campionatele Europene de la München: o nouă me­da­lie de aur pentru atletismul românesc, după nu mai pu­­țin de două decenii! Cu o aruncare ce a măsurat 72,72m, reușită în ultima încercare, Bianca a câștigat proba de aruncarea ciocanului, fiind urmată în clasa­mentul probei de Ewa Rozanska (Polonia) și Sara Fan­tini (Italia). Ultimele medalii obținute de delegația Ro­mâniei au fost în 2010, la Barcelona, prin Marian Oprea (triplu salt) și Nicoleta Grasu (aruncarea discu­lui), am­bele de bronz. Bianca a fost susținută din tribune de fiica sa, Victoria, în vârstă de 7 ani.

GIMNASTICĂ JUNIORI

München-ul, care, cu infrastructura sa de excepție, a fost gazda a numeroase con­cursuri zi­lele acestea, a re­­prezentat și ram­pa de lansare a unei noi ge­ne­rații de cam­­pioane în­­tr-un sport atât de drag româ­ni­lor: gim­nas­tica. Gimnas­tele Sa­bri­na Voi­­nea și A­ma­lia Puflea au terminat Eu­ro­penele de juniori de la München cu medalia de aur la gât: Sabrina a câștigat aurul la sărituri și a fost a treia la sol, Amalia a luat aur la sol și bronz la bârnă. La senioare, Ana Bărbosu a terminat a patra la sol. România a încheiat com­petiția europeană de gimnastică de la München, la feminin, cu 6 me­dalii: 2 de aur (Sabrina Voi­nea, Amalia Puf­lea), 2 de argint (echipe junioa­re, Amalia Ghi­goar­ță) și 2 de bronz (Sabrina Voinea, Amalia Puflea).

TENIS DE MASĂ

Medalii de toate „culorile”, la Europene

Aflat într-o competiție tot mai dură și în Eu­ropa, nu doar în lume, după numeroasele natu­ralizări ale unor sportive de top din Asia în Oc­cident, tenisul de masă românesc rămâne în eli­tă numai și numai cu jucători crescuți în țara noas­tră! Cu o generație de excepție și la fete, dar și la băieți, România și-a asi­gurat din nou, la mijloc de August, o frumoasă zestre de me­dalii la Europene. Mai întâi, prin pu­ternicul du­blu mixt Bernadette Szocz – Ovidiu Io­nescu, care a luat medalia de argint. Mai apoi, în pro­ba de dublu feminin, țara noastră a ocupat toate ce­le trei trepte ale podiumului! Bernadette Szocs și basarabeanca Sofia Pol­canova (reprezentând Aus­tria) au luat au­rul, ve­te­rana Eli­za Sa­mara și tâ­nă­ra An­dreea Dra­go­man au lu­at ar­gin­tul, iar Adi­na Dia­co­nu, în echi­pă cu Ma­ria Xiao (re­pre­zentând Spa­­nia), s-au cla­sat pe 3 și au pri­mit me­daliile de bronz.

TENIS

Simona Halep, înapoi în Top10

Marea noastră tenismenă Simona Halep a ­mar­cat cu o victorie de prestigiu spectaculoasa sa revenire în circuitul feminin, la turneul ATP de la Toronto- Canada.    După mai multe acci­den­tări și după luni de incertitudine, în care părea cen­trată mai mult pe viața personală, Simona Ha­lep și-a regăsit rit­mul și motivația după începe­rea colaborării cu ce­lebrul antrenor francez Pa­trick Mouratoglu. Vic­toria finală din Canada o re­­aduce pe Simona în Top10 ATP – direct pe lo­cul 6, cu puține zile înaintea marelui turneu de la New York. Mai mult, premiul generos primit la To­ronto o urcă pe Halep în topul sportivilor care au câș­tigat cei mai mulți bani din tenis, după ce a de­pășit borna de 40 de milioane de dolari. Doar do­uă fete mai sunt în acest top format din opt mari campioni – surorile Serena și Venus Williams!

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian