Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ațâțați focul!

– Rețete de slăbit în întrebări și răspunsuri –

– Kilogramele se depun când arderile din corp se fac la foc mic și nu mai topesc grăsimile. Cine știe să ațâțe flăcările slăbește rapid –

„Cine reduce drastic porțiile de mâncare își transformă corpul într-un inamic per­sonal”, susțin nutriționiștii. „Dacă dorim să fim supli, nu ne este permis să acționăm împotriva naturii noastre. În schimb, putem folosi în avantajul nostru, în lupta cu kilo­gra­me­le exce­den­tare, anumite procese fizio­lo­gice proprii orga­nis­mului, cum ar fi me­ta­­bolismul”. Iată ce strategii trebuie să a­pli­căm pentru a ne programa corpul ast­fel în­cât să-și mențină suplețea pe termen lung.

„Cine vrea să slăbească pe termen lung trebuie să mănânce suficient”

– De ce este atât de dificil să slăbim cu succes?

Foto: Shutterstock – 3

– Ca să înțelegem aceasta, e necesar să știm ce se întâmplă cu alimentele intro­duse în or­ganismul nos­tru. El prelucrează tot ce mâncăm și bem. De aici își obține energia. Valorificarea substanțelor utile din hrana ingerată se face printr-o mul­titudine de procese complexe, care compun ceea ce noi nu­mim meta­bolism. În fiecare din cele 60 de miliarde de celule din care este alcătuit corpul nostru se des­fășoară un asemenea meta­bo­lism. Datorită lui ne pulsează ini­ma, putem respira, alerga sau râde, pe scurt, dato­rită lui suntem vii.

– Dar ce legătură au toate acestea cu suplețea?

– În funcție de intensitatea cu care funcționează me­tabo­lismul, se ard calorii mai multe sau mai pu­ține. El hotărăște dacă orice bucățică de ciocolată merge imediat să se lipească pe șolduri sau nu.

– Metabolismul ne este dat din naștere?

– Zestrea genetică joacă aici un rol secundar. Fie­care dintre noi are posibilitatea să-și influențeze me­tabolismul, adoptând un comportament adecvat. A­ceas­ta este vestea bună.

– Și cea proastă?

– Din nefericire, la multe persoane care au avut mereu variații semnificative de greutate de-a lungul anilor și au ținut nenumărate diete, metabolismul este complet dereglat. El nu reintră în ritm, e ca și cum s-ar afla într-o somnolență fără sfârșit. Așa li se în­tâm­plă tuturor celor ce cad în capcana dietelor de slăbit.

– Concret, în ce constă această capcană a die­te­lor despre care auzim vorbindu-se atât de des?

– Dietele contravin naturii noastre. Pentru a fi ca­pabil să funcționeze la parametri optimi, organis­mul necesită zilnic un anumit număr de calorii – acesta este metabolismul bazal, cunoscut și sub de­nu­­mirea de metabolism de întreținere. Numeroase diete nu asigură nici pe departe acest consum ener­getic mi­nim, necesar menținerii funcțiilor vitale. Atunci, în corpul nostru se dă alarma. Pentru a su­pra­viețui, el se vede obligat să-și restrângă nece­sa­rul zilnic. În con­secință, trece într-un regim de eco­­no­misire a ener­giei, reducând turația metabo­lis­mu­lui.

– Cum poate fi evitat acest risc?

– Sună paradoxal, însă cine vrea să slăbească efi­cient pe termen lung trebuie să mănânce sufi­cient. Cam 60-70 de procente din necesarul nostru zilnic de calorii ne sunt indispensabile ca să trăim. (Nu ca să lucrăm ori să facem sport!). Acest meta­bolism ba­zal trebuie să ni-l asigurăm, în scopul de a evita peri­colul ca organismul să treacă pe regim de avarie. La restul de 30-40 de procente putem renunța.

– Cum poate fi repornit metabolismul?

– Nu e ușor, din păcate, însă dacă am reușit, me­tabolismul devine un veritabil motor de mare putere care înghite, pe rând, kilogramele în plus, 24 de ore din 24.

– Ce trebuie făcut în mod concret?

– Mișcare. Să ne for­ti­ficăm masa musculară. Cu cât avem o musculatură mai dezvoltată, cu atât mai ri­dicată este valoarea meta­bo­lismului bazal, respectiv consumul zilnic de calorii – chiar și în stare de re­paus. Un kilo­gram de masă mus­culară arde aproximativ 50 de ki­localorii pe oră. Dacă, prin mișcare, dezvoltăm ma­sa musculară, supli­men­tând metabolismul bazal cu 200 de calorii, organismul va arde într-un an cu zece kilograme de grăsime mai mult.

„Stați cât mai mult în picioare”

– Cât sport ar fi nevoie să facem pentru a atinge un ase­menea țel ambițios?

– De trei ori pe săptămână, câte o jumătate de oră de exer­ciții pentru întărirea muscula­tu­rii (gim­nastică) și, obligatoriu, o plimbare în fiecare zi.

– Și așa vom continua până la sfârșitul vieții?

– Cel puțin timp de opt săptămâni, pentru a re­deș­tepta metabolismul amorțit. După aceea, vor fi sufi­cien­te două ore de activitate fizică săptămânal, în sco­pul de a menține metabolismul la acest nivel ridicat.

– Se pare că e vorba de muncă, nu glumă!

– La început, da. Dar și în viața de fiecare zi ne aflăm în numeroase situații în care putem in­fluența po­zitiv metabolismul fără a depune un efort deose­bit. Când stăm mult timp așezați pe scaun, de exem­plu la birou, metabolismul se află ca în comă. De aceea, din oră în oră ar trebui să ne ridicăm. Putem merge să ne luăm un pahar cu apă sau măcar să tele­fonăm stând în picioare. Dacă vorbim la telefon 60 de minute stând jos, organis­mul arde aproximativ un gram de grăsime. Când facem același lucru stând în picioare, ajungem deja la două grame. Prin simpla schimbare a pozi­ției corpului, mușchii sunt activați mai puternic și se realizează un consum energetic sporit.

– Ce rol joacă pentru metabolismul nostru ale­ge­rea alimentelor?

– Important este să-i oferim metabolismului ceea ce-i face lui trebuință, la momentul oportun. Dimi­neața, el are nevoie de multă energie, deci îi putem da carbohidrați sănătoși și puțină grăsime. Pentru prânz, este ideală o hrană variată, bogată în substanțe indispensabile organismului, așadar pește, multe le­gu­me și fructe. Seara ar fi bine să renunțăm la carbo­hidrați, mai ales dacă avem in­tenția să slăbim. O cană cu supă caldă și o far­furie cu salată de legume ar fi suficiente.

– Multă lume se mulțumește cu o cafea la micul dejun. E bine așa?

– Fără micul dejun, metabolismul funcționează în gol. În afară de aceasta, creierul nostru are ne­voie de energie la începutul zilei, pentru a fi capabil să lu­­creze. Ideal ar fi să mâncăm cereale, iaurt și fructe cu conținut bogat de carbohidrați, cum ar fi bananele, sau bând sucuri de fructe. Sti­mularea intensă a metabolismului înseam­nă pentru multe persoane o schimbare profundă a stilului de viață și renunțarea la o rutină confortabilă. În schimb, nu vor mai avea nevoie să țină vreo dietă niciodată în viața lor. Prin urmare, efortul merită făcut.

Cum vă puteți ajuta metabolismul

* Beți suficiente lichide – Aveți nevoie de 30 mililitri per kilo-corp pentru ca metabolismul dvs. să se desfășoare în bune condiții (de pildă, 2,1 litri la o greutate corporală de 70 kg).

* Condimentele iuți, cum sunt pa­prika, chilli și piperul, stimulează se­crețiile hormonale, implicit și metabo­lismul.

* Principiile amare impulsio­nea­ză pro­ducția de bilă, activând astfel diges­tia. Așadar, ați putea introduce mai des în meniu rucola, andive, păpădie și anghinare. Curcuma are un efect si­milar, indife­rent dacă o consumați proas­pătă, ca infuzie pentru sănătatea ficatului și a vezicii bi­liare, ori sub formă de capsule.

* Merele conțin pectină, o sub­stanță organică vegetală ce constituie așa-nu­mitele fibre ali­mentare solu­bile, care ajută la îmbu­nă­tățirea diges­tiei și la valo­rificarea hranei in­ge­rate. Și smochinele proaspete sunt bo­gate în pectină. De asemenea, din compo­zi­ția lor mai face parte și ficina, o enzimă care con­tri­buie la un bun tranzit intestinal și favorizează creș­terea masei muscu­lare.

* Proteinele constituie materialul de bază din care se construiesc celulele organismului, în primul rând cele ale mușchilor. Corpul nostru necesită zil­nic circa 1 gram de proteine pentru fie­care kilogram de greutate cor­porală normală (înăl­ți­mea exprimată în centimetri mi­nus 100). Ali­mente deo­sebit de bo­ga­te în proteine sunt peștele (ex. păstrăvul), carnea (ex. fileul de porc), brânza de vaci degresată și nu­cile.

* Ajutați-vă cu homeopatia – O com­bi­nație de mai multe remedii homeopate – și anume Kalium sulfuricum (diluție D6), Natrium chlo­ratum (D6), Natrium phos­pho­ricum (D6) și Natrium sulfuricum (D6) – are rolul de a stimula principalele organe par­tici­pante la metabolism: ficatul, intestinul și rini­chii. Cura durează opt săptămâni.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian