Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Trei rețete rapide

Foto: Shutterstock

Lupta cu kilogramele nu e ușoa­ră. Ea pre­supune, în primul rând, abținerea de la mâncare, și asta este destul de greu de realizat. Mâncatul nu este doar o necesitate fiziologică, ci și un hobby. Plăcerea de a mânca a dez­­voltat o întreagă industrie ali­men­tară și o rețea de restau­rante care ține în plasa ei întreg mapamondul. Nu doar că ne place să mâncăm, dar și sun­­tem în­dem­nați să o facem, prin orice mij­loa­ce. Până în ‘89, problema aceasta nu exis­ta și pentru români. „Adi­dașii de porc” (îi mai țineți minte?) și „ta­câ­mu­rile” de pui nu ispiteau pe nimeni cu prive­liștea lor. Silueta era atât de sim­plu de păstrat! Dar mai păs­treaz-o acum, când rafturile ma­ga­zinelor se rup sub bogăția de ali­mente, iar pe pie­țele României găsești toate tru­fan­da­lele meridio­nale, etala­te-n mormane, ispi­tin­du-te până la le­șin.

Problema slăbitului este în primul rând o problemă de voință și de sănă­tate. Numai un om sănătos se poate supune unui regim de slăbit. Dar un sănătos care vrea! Cineva care are în minte un model ideal de înfățișare pe care vrea s-o atingă, și pentru atinge­rea căreia luptă zi de zi.

Sunt foarte multe rețete de slăbit. Ele diferă în funcție de zona geogra­fică, de alimentele pre­scrise, de durata lor. În general, experții nutrițio­niști re­co­mandă durata lungă, ea pune mai puțin la încercare voința și sănătatea și se pare că are efect mai durabil de­cât regimul scurt.În numărul de as­tăzi al revistei, noi vă prezentăm însă câteva rețete de slăbire rapidă, re­co­mandabile mai ales oamenilor tineri și sănătoși.

Cura de fructe

– Se ține trei zile pe săptămână – Se slăbesc 2 kg în 7 zile –

Fructele constituie un aliment bogat în hi­drați de carbon, dar con­țin o cantitate ne­sem­ni­ficativă de proteine sau grăsimi. Pe de altă parte, ele au din abundență fi­bră vegetală, vitamine și mine­rale. Fructele sunt ali­mente accesibile. Bu­ne la gust și cu un aspect agreabil, au fiecare în parte o altă savoare și se pot combina ușor. Fruc­tele produc foarte repede senzația de sațietate, dato­rită volumului mare pe care îl au și marii cantități de fibre și apă pe care le conțin.

Succesul acestei cure constă în fap­tul că adu­ce puține calorii – între 800 și 1.200 pe zi. Are un efect diuretic, da­to­rat cantității ridicate de li­chide care se ingerează.

Are un efect laxativ și dezinto­xi­cant și facili­tează tranzitul intestinal. Produce o scădere nota­bilă a coleste­ro­lului și a tensiunii arteriale și adu­ce or­ganismului un surplus de vitamine și mi­ne­rale. Durata lui este de trei zile pe săptă­mână (dar numai fructe) și se compune din fructe proas­pete, uscate sau suc de fructe preparat proas­păt, în fiecare zi. Nu există limită canti­tativă.

Cura Waerland

– Durează trei zile pe săptămână – Se pierd 4 kg în 7 zile –

Este un regim de slăbit foarte dras­tic, propus de dieteticianul suedez Ake Waerland. Nu trebuie ținut mai mult de trei zile. Aduce doar 600 de ca­lorii pe zi. Se compune din 500 g cartofi și 500 g țelină pe zi. Cele două legume se curăță și se fierb, se dau prin sită și se transformă într-un piure, care trebuie amestecat cu o linguriță de semințe de in și foi tocate de pătrunjel. În plus, trebuie să se bea doi litri de apă minerală sau pla­tă, la temperatura came­rei. Avantajul acestei cu­re este că se pierd foarte repede kilogramele: pa­tru kilograme în șapte zile. Țelina are o acțiune diu­retică. Se pierde apă și se slăbește ușor. Are efect dezintoxicant.

Inconvenientul curei este că pot să apară de­ranjamente gastro-intestinale sub formă de gaze sau diaree. E și foar­te monotonă. Cei care o prac­tică tre­buie să aibă voință.

Cura zero

– Durează 2-3 zile pe săptămână – Se pierd 5 kg în 7 zile –

Este de fapt un post negru terapeutic. Singu­rele alimente permise sunt ceaiul și cafeaua fără zahăr, ceaiuri de plante, apă. Ea trebuie neapărat dublată de ingerarea de vitamine sintetice și mi­ne­rale. Durata este de 2-3 zile maximum. Avan­tajul maxim este pierderea rapidă a greu­tății, dar pentru scurt timp. De­za­vantajul este sen­zația puternică de foa­me și riscul apariției unor simp­tome de vo­mă, transpirație, ame­țeală. Se practică mai ales ca un mijloc de cu­rățare a organismului, înaintea altor diete mo­derate.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian