Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Cătălin Cioabă, „Scrisoare din Te­ne­rife. Povestea unei călătorii dincolo de în­chipuire”, cu fotografii de Anamaria Ma­reș, Cristina Cioabă și Cătălin Cioabă. Ed. Humanitas (tel. 0723/68.41.94), 100 pag.

Pentru cei mai mulţi dintre cititorii revistei noastre, apăsați de griji concrete și zilnice, „afec­tați emoțional” de știrile din telejurnale, această carte subţire cu multe fotografii color poate fi binefăcătoare. Pe parcursul unei seri vă va abs­trage din nevroza dezas­trelor naturale sau provocate de cruzimea unui autocrat pentru care vieţile omeneşti nu con­tează. Lui Cătălin Cioabă – un erudit cu studii avansate în do­me­niul filosofiei și numeroase stadii de cercetare în Occident – îi eram recunoscătoare pen­tru traducerile din cei mai im­portanţi și dificili filosofi germani ai secolului XX, la ca­re altfel n-aș fi avut acces, dar și pentru acribia filologică și pasiunea cu care a îngrijit, singur sau în cola­borare, ediţii Eminescu. Când vezi pe copertă numele intelectualului strălucit asociat cu acela al destinaţiei turistice de lux, nu prea ştii la ce să te aștepți. Însă odată deschis volumaşul, călătoria exotică în care ne ia Cătălin Cioabă, arătându-ne și în imagini ceea ce ne povesteşte, devine pe cât de încântătoare pe atât de instructivă. Adresându-se direct cititorului ca unui prieten făcut părtaș la ceea ce descoperă în voiaj, el îi explică de ce, ne­fiind un împătimit al turismului de divertis­ment, a ajuns, împreună cu soţia lui, Cristina, în acel paradis al vacanțelor (după ce s-a documen­tat temeinic acasă) . Motivul e că fiul și nora lor locuiesc și muncesc din timpul pandemiei în Tenerife: „Gobierno de Canarias, văzând că pan­demia duce turismul în colaps rapid, a promovat politica inteligentă și firească de a chema oameni de oriunde din lume să locuiască în Tenerife. Aşa cum, pe vremuri, au lăsat deoparte agricultura și s-au concentrat pe turism, tot așa, acum, doresc să atragă aici așa-zișii digital nomads, pe cei care muncesc de la distanță folosind internetul (…). Ei bine, fiul meu este unul dintre aceşti nomazi di­gitali”. În „Insulele Fericiţilor” din Canare, şti­ute doar din intermediare livreşti, totul este inedit pentru familia Cioabă-senior. Dar tinerii, care stau acolo de peste un an, au avut timp să explo­reze acest capăt de lume și îi pot conduce, oco­lind obiectivele turistice, în locuri de o stranie fru­museţe. Vedem astfel, împreună cu ei, peisaje vul­canice spectaculoase, străbatem parcuri na­turale cu păduri bătrâne de pini și de lauri, popo­sim în cătune de munte sau în sate de pescari, unde oamenii au alte relaţii cu mediul, mult mai fireşti. Peisajele sunt stranii pentru un european, „vegetalul te surprinde cu tenacitatea și exu­be­ranța lui. Întâlnești cea mai completă paletă de nuan­ţe, răspândită în forme de o diversitate nebă­nuită”. De la experienţa culinară, la arhitectura tra­diţională sau cea a capitalei Santa Cruz (cu o Universitate fondată în 1792, dar și cu originale edificii moderne), totul e diferit de ceea ce ştim noi, până și ploaia, nu pe verticală, ci pe ori­zon­tală. Călătorii descoperă colțuri de Spanie în mij­lo­cul pustietății, vestigii ale populaţiei aborigene, guanșii, care nu a lăsat în urmă o cultură scrisă și a dispărut cu totul, găsesc urme ale unor exilaţi celebri din Canare, precum compatriotul nostru Ale­xandru Ciorănescu, specialist notoriu în li­te­ratura comparată, sau scriitorul și filosoful spa­niol Miguel de Unamuno, se confruntă cu alte tra­diţii și mentalități, reflectează asupra istoriei afro-spaniole, prea puţin cunoscute la noi. Cele 14 zile petrecute în Canare îi urmăresc pe soţii Cioa­bă și după revenirea la București cu fru­mu­se­țea și trăirile intense de acolo. Cu textul și ima­ginile acestei cărți putem vizita, „dincolo de în­chi­pui­re”, nişte locuri în care e puţin pro­babil să ajun­gem.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian