Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ce ne spune corpul despre sănătatea noastră

– Cine recunoaște din vreme semnele bolilor își adaugă ani vieții –

Ochii

Foto: Shutterstock – 6

* Dacă se observă un inel alb în jurul irisu­lui, acesta ne atrage atenția asupra unui nivel ridicat al coleste­ro­lului.

* Și existența unor puncte gălbui în jurul ochilor, mici ori de mărime medie, poate sugera va­lori înalte ale colesterolului, deoarece este vorba chiar de de­puneri de colesterol.

* Vinișoarele roșii plesnite în albul ochilor pot apărea, printre altele, din cauza tensiunii prea mari.

* Dacă la pleoapele inferioare ale copiilor se for­mea­ză un pliu dublu, trebuie luată în consi­derare even­­tualitatea unei sla­be rezistențe la neu­ro­der­mită.

* Când globul ocular este colorat în galben, acesta poate fi un indiciu de hepatită ori e cazul să pre­su­punem o afecțiune a colecistului.

* Pleoapele umflate se datorează fie aler­giilor, fie unor probleme ale inimii și rinichilor, care fac ca apa să se acu­muleze în țesutul con­junctiv.

* Dacă apar spații goa­le în sprâncene și da­că acestea se subțiază mai ales în treimea de la coada ochiului, explica­ția ar putea consta într-o hipotiroidie sau neuro­der­mită.

Gura

* Crăpăturile perma­nente la colțurile gurii semnalează un deficit de fier sau de vitamina B2. Cau­­za ar putea fi și o mi­coză, apărută în con­di­țiile unui sistem imu­ni­tar slă­bit.

* Când pe mucoasa bu­cală iau naștere frec­vent ulcerații (așa-nu­mi­tele afte), ar putea fi vorba de o pre­­dispoziție pentru boli autoimune, cum sunt aler­giile, afecțiunile reu­ma­tismale ori scleroza multiplă.

Limba

* Depunerile cenușiu-albi­cioase sunt prezente în spe­cial la oa­menii care suferă de o inflamație a mu­coa­­sei gastrice sau de colită.

* Dacă, dimpotrivă, depunerile de pe mij­locul limbii și de pe mucoasa obrajilor sunt perfect albe, exis­tă posibilitatea unei micoze, ciuperca fiind in­sta­lată pe întregul tract digestiv.

* O limbă cu toată suprafața roșie și lucioasă, ca lăcuită, trădează o lipsă a vitaminelor din gru­pul B. Ele sunt atât de strâns legate prin acțiunea și prin modul lor de asimilare, încât doar rareori se poate vorbi de carența unei singure vitamine din acest com­plex.

Nasul

* Fiindcă senzația de mâncărime în nări îi face pe alergici să se crispeze mereu, de regulă li se formează un rid vizi­bil, imediat deasupra na­sului.

* Roșeața stridentă a pielii în jurul nasului și pe obraji poate semnala un consum abuziv de al­cool.

* Când cele două riduri nazo­labiale (dintre capătul nărilor și col­țurile gurii) sunt profunde, este posibil să aveți probleme cu sto­macul – însă unii medici contestă această interpre­tare.

Urechile

* O adâncitură oblică în cen­trul lobului ure­chii ne poate face atenți asupra unui risc con­genital major de apariție a unor boli car­diovas­culare.

* Ca un semn neîndoios de gută sunt interpretate no­­dozitățile din lobul ure­chii, provocate de cristale de uree. To­tuși, în unele ca­zuri poate fi vorba de de­puneri de co­lesterol, rezul­tate din­tr-o dereglare a me­tabolis­mului lipidelor.

Mâinile

* Înroșirea pronunțată a palmelor e privită ca un semn de suferință he­pa­tică. Dar ea se mani­festă și la fu­mătorii împătimiți, iar câ­teo­dată și la femeile gra­vide, întrucât au o acti­vitate me­tabolică spo­rită.

* Dacă încheieturile mâi­nilor și degetelor se pot în­tin­de mai mult decât nor­mal, aceasta poate de­nota o boală genetică a țesu­tului conjunctiv. Într-un ase­menea caz, există un risc major de afec­țiuni cardio­vasculare și, totodată, de orbire, deoarece se poate produce cu mai mare ușurință o dezlipire de retină.

* Dacă degetul inelar e mai lung decât ară­tătorul, trebuie să ne gândim la un risc conside­rabil de ar­trită. Vina o poartă secreția insuficientă de estrogen.

Unghiile de la mâini

* Micile denivelări de pe suprafața unghiilor, dar și petele lăptoase, ca niște bu­line, trec drept semnul unei pre­dispoziții accentuate pentru pso­riazis.

* Când unghiile sunt pu­ter­nic bombate, iar ulti­mele falange se prezintă lățite spre exterior, aceasta poate indica o boală de inimă sau de plămâni.

* Unghiile albe, opace ca o sticlă mată, arată o disfuncție hepatică gravă, ca de pildă un ficat adipos ori stadiul său avansat, înce­putul unei ciro­ze he­patice.

Pielea

* Dacă la pa­loarea ca de cea­ră a pielii fe­ței se adaugă cear­­căne vinete și gin­gii deco­lo­ra­te, a­ceas­ta suge­rea­ză o ca­rență de fier sau de acid folic.

* Când pielea e uscată pe tot corpul, se des­cua­mea­ză și crapă, cauza ar putea fi o eventuală hipoti­roidie. Dimi­nua­rea activității glandei tiroi­de are drept con­secință o lipsă a hormonului său, tiroxina.

* Multor femei le apare în timpul gravidității o pată brun-roșiatică în formă de fluture, întinsă pe ambii obraji. Același efect îl poate produce și admi­nistrarea pilulei con­tra­cep­tive. Pata e în majoritatea cazurilor inofensivă și dis­pare imediat după nor­ma­lizarea balanței hormonale. Une­ori însă, ea dă la ivea­lă un lupus, o boală gene­ti­că rară.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian