Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Clarice Lispector, „Cea mai mică fe­meie din lume. Proză scurtă 1940-1964”, 372 pag., „Fericire clandestină. Proză scur­­tă 1971-1977”, 256 pag., ambele volume traduse din portugheză de Anca Milu-Vaidesegan, Editura „Humanitas Fiction” (tel. 0723/684.194).

Apărute la un an unul de altul, recomand îm­preună cele două volume ce alcătuiesc integrala prozei scurte a scriitoarei braziliene Clarice Lispec­tor (1920-1977), într-o traducere şi editare de ad­mirat, fiindcă în primul Anca Milu-Vaidesegan pune la dispoziţia cititorului român un tabel cro­nologic şi o postfaţă consistentă, ce uşurează di­gestia mentală a tuturor prozelor, iar în cel de al doilea traduce şi un studiu al lui Benjamin Moser ce însoţea integrala apărută în engleză în 2015. Ediţia româ­nească în două volume, cu note de subsol referitoare la realităţi şi nume braziliene necunoscute no­uă, reuneşte 85 de povestiri, dispuse cronologic. Astfel se re­levă realitatea şocantă a temelor scriitoarei în contextul anilor 1940-1970, care a dus la asocieri exagerate, cred, privind dinspre prezent, cu nume canonice precum Joyce, Kafka sau Virginia Wolf. Născută într-un sat din Ucraina, într-o familie de evrei nevoită să fugă, cu trei copii mici, de prigoana antisemită, spre Europa de Vest şi apoi în Brazilia, unde se stabilesc în 1922, Clarice, rămasă orfană de mamă la 9 ani, începe să scrie încă din copilărie. Urmează liceul şi Facultatea de Drept la Rio de Janeiro şi fiindcă la 20 de ani îşi pierde şi tatăl îşi câştigă existenţa din studenţie ca jurnalistă şi autoare de povestiri. La 23 de ani, dă lovitura: primul ei roman, „Aproa­pe de inima vijelioasă a lumii” (îl avem şi în ro­mâneşte, apărut la Editura Univers), are un succes fulminant. Măritată cu un diplomat, îl ur­mea­ză în posturi în mari oraşe europene şi în SUA, unde va locui între 1952 şi 1960, continuân­du-şi cariera jurnalistică şi de prozatoare. După divorţul de soţ se întoarce definitiv, cu cei doi fii ai ei, la Rio, unde cărţile, rubricile ei de publicistică, traducerile din literatura engleză, franceză şi spaniolă, conferinţele sunt extrem de apreciate, iar succesele sociale îi aduc satisfacţie şi admiraţie (de o frumuseţe le­gendară, înaltă şi blondă, purtând ochelari de soare extravaganţi şi bijuterii de grande dame din Rio de Janeiro de la mijlocul secolului trecut, corespundea definiţiei moderne a glamourului). Fusese jurna­listă de modă şi ştia foarte bine să îşi intre în rol. Însă Clarice Lispector este fermecătoare în sensul vechi al cuvântului; „asemenea unei vrăjitoare, li­teralmente încântătoare, o fantasmă neliniştită care bântuie toate ramurile artelor braziliene”, scrie Ben­jamin Moser, recunoscând că magia ei a persis­tat şi s-a accentuat exponenţial după moartea pre­matură, transformând-o într-o scriitoare-cult nu doar în Brazilia. Prozele ei scurte sunt alcătuite din stări fluctuante ale unor personaje în majoritate feminine, captive în rutina fa­milială şi în convenţiile sociale din care îşi doresc să evadeze. Tensiunea acumulată între bana­litatea previzibilă a existenţei, între „respectabilitatea” şi pers­pec­tiva libertăţii periculoase emo­ţional ţine loc de epică. Per­sonajele de vârste diverse, cople­şite de griji conjugale, materne, filiale, pecuniare, îngrădite de prejudecăţi ce le reduc la tăcere şi sin­gu­rătate, au curajul de a-şi sonda contradicţiile vieţii interioare şi de a acţiona sub impulsul lor. Revolta faţă de ordinea patriarhală ce impune măşti rigide este analizată până în pragul nevrozei şi dincolo de ea, într-un stil ce scoate din labirintul subconştientului mici evenimente sau înlănţuiri absurde, senzaţii şi semnificaţii explozive. Desigur, după ce îi citeşti povestirile, nu poţi să nu recunoşti că Lispector e un nume de reţinut al modernismului literar. Dar, departe de revelaţia care a fost pentru mine volumul americancei Lucia Berlin, „Manual pentru femei de serviciu”, prozele scurte pe care vi le recomand azi au o noutate datată cu o jumătate de veac în urmă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian