Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

INTERZIS pentru mâncat!

Foto: Shutterstock

Este o soluție pe care medicii nutri­ționiști o recomandă per­­soanelor depen­dente de ronțăit, care nu se despart nicio­dată de bis­cuiți, sărățele, pop-corn, car­tofi pră­jiți la pungă sau pufarine. Deși can­titățile pe care le înghit par infime, cu tim­pul, ele se transformă în gră­simi. Sin­­gura soluție salvatoare e ur­mătoa­rea: sta­bilirea de zone în care să nu existe nimic de mâncat.

Reclama îngrașă

În copilăria noastră, mâncam doar de trei ori pe zi. Sau de două ori, dacă tră­iam la țară. Dimineața, când pă­rinții plecau la muncă, și seara, când familia se aduna împrejurul mesei. Să mănânci pe stradă? Doamne ferește! Era un semn de educație proas­tă. Iar azi? Publicitatea de­șăn­țată făcută pro­du­selor alimentare ne în­deamnă să mân­căm și să bem tot timpul „ceva”, oriunde ne aflăm. O ca­fea „mo­bilă”, pe care s-o iei la birou, un ham­burger în stația de auto­buz, o înghețată în me­trou. Pe drum, suntem asaltați de mii de oferte de a mânca; dacă suntem aca­să, nu există spațiu în locuință unde să nu se afle ceva „ușor” de gustat.

Cercetătorii americani de la Uni­ver­sitatea Co­lum­bia au efectuat un stu­diu pe 10.000 de elevi, în urma că­ruia au aflat ur­mă­toarele: dacă la 100 de metri distanță de școală se află un fast-food, co­piii cântă­resc mai mult de­cât cei din școlile aflate la distanță de asemenea oferte. Reclamele ali­men­tare împing că­tre obezitate, un ade­­­vărat flagel în Ame­rica, împotriva căruia au început să se ia măsuri: zone in­terzise pentru mâncare, mai ales în preaj­ma instituțiilor de învă­țământ. Un exem­plu pe care ar trebui să-l ur­meze toți cei ce luptă cu kilogramele în plus.

Începând de azi înainte:

– Se interzice orice fel de mân­care la locul de muncă (cu excepția merelor).

– Se interzice ronțăitul în fața tele­vizorului și a calculatorului.

– Eliminați dulciurile din dor­mitor.

– Nu transformați mașina în frigider am­bulant.

Dacă veți izbuti, va fi un pas uriaș îna­inte către slăbit.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian