Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Fantomele din Brăila

• Uimitoarea poveste a unui fiu de oier în Dobrogea •

Eugenia Oancea

În centrul vechi al Brăilei se află o casă pă­răsită, căreia orășenii îi spun „casa cu sta­fii”. E o clădire construită în secolul XIX, dar îmbogățită apoi cu numeroase camere și or­namente de ultimul ei stăpân. A trebuit să merg în Argeș, la Câmpulung Muscel, ca să-i aflu po­ves­tea, fiindcă aici trăiesc urmașii pro­prie­tarului de odi­nioară. Din grădina lor întinsă între două străzi, plină cu pomi, cu iarbă, lumină și liniște, am fost con­dus, ușor-ușor, în labirintul istoriilor de familie. Așa am aflat povestea lui Luca Oancea, fiu de oier ardelean, care s-a luat la trântă cu destinul în praful Dobrogei și a izbândit.

Dobrogea mocanilor

La cea de-a doua cafea servită în chioșcul gră­dinii, după ce mi-au povestit viața tatălui lor, arhi­tectul Dimitrie Ionescu-Berechet (într-un articol publicat în nu­mărul 1439 al revistei Formula AS), inter­locutorii mei, Ion Ionescu-Berechet și sora lui, Maria Alexandrescu, au schimbat di­recția aminti­rilor pe urmele înaintașilor du­pă mamă. Se numea Eugenia, o femeie fru­moasă, puternică, una dintre primele șofe­rițe din România, fiică a unui om bogat din Dobrogea, Luca Oancea, proprietar de te­renuri arabile, ajuns să ocu­pe funcții politice și publice în instituțiile Constanței. Luca s-a născut în Hârșova, în 1859, urmaș al unor oieri sosiți din Țara Bârsei pe ademenitorul tărâm dintre Dunăre și mare: aveau aici pășuni întinse, o climă blândă, înlesniri fiscale și o piață favora­bilă, de unde scoteau câștiguri considera­bile. Tradiția familiei îi prezintă pe oierii din neamul Oancea drept ctitori ai schitului Cocoș: „Pe când era de 17 ani, Dinu Oan­cea fusese trimis de tatăl său la un măcelar, pentru a încasa o sumă de bani pentru niște berbeci. Pe drumul de întoarcere, tânărul s-a întâlnit cu un grup de călugări români veniți de la Sfântul Munte. Unul dintre ei i-a destăinuit visul prin care Maica Dom­nului le poruncea să meargă în ținutul Tul­cei, să caute un loc numit Cocoș, pe care să edifice o mânăstire. Dinu i-a condus pe călugări până la locul cu pricina și le-a dă­ruit ba­nii încasați, aju­tându-i să cumpere lo­cul. În toam­na acelui an, Oancea a dăruit călugărilor 200 de ca­pre, 400 de oi și 50 de cai pentru întreținerea lor, iar după un timp, le-a construit un mic paraclis din nuiele și chirpici, în care s-a slu­jit până la cons­truirea bisericii mari din piatră, în 1853”. Să fi avut acest gest de dărnicie evla­vi­oasă un efect favorabil asupra destinului lui Luca, fiul lui Dinu? Să fi dobândit fiul ceea ce a dăruit tatăl? Un lucru este cert: Luca Oancea a ajuns și mai bogat decât ai lui, apoi a urcat sus de tot în ierarhia publică și politică a Dobrogei, a deținut funcția de prefect de Cons­tanța.

Pe culmile gloriei

Luca Oancea și soția lui, Mariți

Luca a început ca notar, la vârsta de numai 20 de ani, în comuna Sarai, de lângă Hârșova, unde se instalaseră ai lui cu turmele de oi. Apoi a ame­najat împreună cu frații săi un pod de vase peste Dunăre, la Vadu Oii, încasând taxa de trecere. Banii strânși de la o zi la alta au fost investiți pen­tru cumpărarea de terenuri agricole, după cum au procedat mulți oieri ardeleni ajunși în Dobrogea. Luca a ajuns să dețină, împreună cu unul din fra­ții săi, 8000 de ha de teren agricol, cumpărând și o mare parte din fosta moșie Mamut Cuius, stă­pâ­nită cândva de pașa Said Mârza. Dobrogea era deja pro­vincie românească, semiluna apusese din însem­nele oficiale, rămânând numai pe geamiile din sa­tele de turci și tătari. Recolta de cereale strân­să de pe moșiile lui Oancea era încărcată în trenuri, la Medgidia, în vapoare, la Constanța și la Brăila. An de an, averea moșierului descins dintr-un neam de oieri a sporit. Ca să-și apere interesele proprii, dar și ca să contribuie la dezvoltarea noii pro­vincii românești, Luca Oancea a intrat în politică și a obținut funcțiile de primar al Hârșovei, de vicepreședinte al Consiliului general al județului Constanța, apogeul ca­rierei sale publice fiind numirea ca prefect al județului. Era în această funcție când a sosit la Constanța țarul Nicolae al II-lea al Ru­siei, pe 1 iunie 1914, aceasta fiind ultima vizită a împăratului rus într-o țară străină înainte să fie executat de bolșe­vici, împre­ună cu familia sa. Prefectul Luca Oancea a făcut parte din delegația care l-a primit pe țar, la malul mării, în frunte cu regele Carol I și cu primul mi­nistru Ionel Brătianu. Arde­lean de ori­gine, Luca a fost sensibil și față de soar­ta românilor de dincolo de Carpați. A semnat telegrame de adeziune față de cauza națională din Transilvania și, în timpul procesului memorandiștilor, a organizat la Hârșova acțiuni de susținere publică a românilor judecați, iar fratele său, Ioniță, a plecat la Cluj, ca să asiste la proces. În 10 decembrie 1916, Luca Oancea a murit răpus de o apendicită per­forată și a fost îngropat la Brăila. Sudul Româ­niei și Dobrogea erau deja sub ocupație germană și austro-ungară.

Omor din dragoste

Casa cu fantome din Brăila

Casa din Brăila, numită „casa cu fantome”, ar fi fost construită de un negustor grec, Nicholachi Ma­vrocordulas. Omul, sosit într-o seară acasă, și-ar fi găsit soția, pe Voica, drăgostindu-se cu un alt bărbat. Cuprins de gelozie, încornoratul ar fi îm­pușcat-o pe Voica și ar fi îngropat-o în pivniță, apoi și-a vândut casa și s-a întors în Grecia. Casa a tre­cut de la un proprietar la altul, până a ajuns la Luca Oancea, care își vindea pe atunci cerealele prin portul Brăilei. Moșierul a extins locuința și a or­nat-o în interior cu tapiserii scumpe și cu oglinzi imen­­se, aduse de la Viena. „Casa a fost cumpărată în jurul anului 1900”, îmi spune Maria Alexan­dres­cu. „Mama noas­tră, Eugenia, s-a născut aco­lo, în 1907. Bu­nicul a murit în 1916, iar în 1917 casa a fost sediu al comandamentului german. După război, nu a mai fost locuită de ai noștri, dar nici nu au renunțat la proprietate. Apoi, după 1944, a fost sediul comandamentului sovietic, îna­inte să fie azil pentru bătrâni. Casa a fost luată cu japca, fără niciun act doveditor. Noi am recâș­tigat-o, fiindcă avo­cații noștri au dovedit că suntem urmașii lui Luca Oancea”, comple­tează Ion Ionescu-Berechet. Într-un articol publicat chiar în Formula AS, autoarea Na­tașa Galche a con­semnat că „în 1985, în ur­ma lucrărilor de con­solidare, se desco­pe­ră în subsol un schelet uman. (…) Medicii legişti au constatat, doar, că osemintele aparțin unei femei cu o vârstă în jur de 30 de ani, iar craniul poartă urma unui glonț”. Presa locală e plină de articole despre „casa bân­tuită”, sunt intervievați brăileni convinși că prin camerele imobilului și-ar face vea­cul o stafie. La această impresie concu­ră, de­sigur, nu numai legen­da vânturată prin presă a soției infidele asasinate de soțul ge­los, dar și faptul că în prezent, casa e ne­lo­­cuită, părăsită, supusă degradării. O casă unde odinioară a locuit familia prosperă a unui moșier dobro­gean, descins dintr-un neam de oieri din Țara Bârsei. Actualii pro­prie­tari au scos-o la me­zat, din cauză că lu­crările de consolidare și renovare pre­supun costuri considerabile. Totodată, lucrările res­pective ar necesita res­pectarea cu strictețe a unor re­guli impuse de autorități, întrucât casa este decla­rată mo­nu­ment istoric. O clădire atât de cunoscută în Brăila ar merita să în­capă pe mâini bune, poate ale municipalității, fi­indcă face parte din patrimo­niul istoric al acestui fru­­mos oraș dunărean.

Fotografii din arhiva de familie a lui Ștefan Ionescu-Berechet, strănepot al lui Luca Oancea

1 Comment
  1. Foarte frumos scris articolul. Cuvintele curg lin. Mai rar gasesti in presa aceasta “on line”, articole care sa poata fi parcurse cu placere, fara pasaje care sa se repete cate 3-4 ori inutil.
    Multumesc pt lectura !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian