Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vești bune despre România – Pariu pe tinerețe

– Un sondaj dat publicității recent arată că tinerii din România sunt, într-o proporție covârșitoare, pro-europeni și optimiști în ce pri­­vește viitorul țării. Nu sunt simple vorbe: ambiția tinerilor are aco­perire în fapte. Vă prezentăm în cele ce urmează o nouă serie de știri, care ne îndreptățesc să spunem că România e pe mâini bune! –

Două licee din România, printre cele mai bune școli de antreprenoriat

Liceenii din Sascut

35 de școli gimnaziale și licee din Europa au fost recompensate pentru excelență în educația antreprenorială, în cadrul Pre­miilor „Școala An­trepre­no­ria­lă a Anului” – „The Entrepre­neurial School (TES)” Awards. Printre ele se află și două licee din România: Li­ceul Teoretic „Alexandru Ioan Cu­za” din București și Liceul Teh­­nologic „Jacques M. Eli­as” din co­muna Sascut, ju­de­țul Ba­cău. Pre­miile „Școa­­la Antre­pre­no­ria­lă a Anului” sunt o re­cu­noaș­tere anuală acordată de către Junior Achievement Eu­rope, care promovează un cadru pentru sus­ține­rea și motivarea ins­ti­tuțiilor de învățământ și a pro­fesorilor din Europa, în legătură cu bene­fi­ciile pro­gra­melor de e­du­cație an­trepre­no­ria­lă. Junior Achievement es­te cea mai mare orga­nizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială, pro­gra­mele fiind urmate în peste 100 de țări din lu­me.

Campioni mondiali la Robotică, în SUA!

Steagul românesc, fluturat la Mondialele de la Houston

Echipa „Delta Force”, de la Liceul Național de In­for­matică din Arad, una dintre cele trei formații care au reprezentat România la Campionatul Mon­di­al de Robotică, a câștigat marea competiție din Hous­ton, desfășurată la finele lunii Aprilie. „Am scris is­torie! Suntem prima echipă internațională care a câș­tigat campionatul din Statele Unite. Sun­tem mân­dri că am putut aduce victorie Aradului și Ro­mâ­niei”, au declarat elevii, imediat după con­curs. Cam­pionatul Mondial de Robotică FIRST 2022 e un eve­niment care celebrează știința, tehno­lo­gia, in­gineria și matematică, pregătind tinerii pen­tru viitor. Anul acesta, la Mondiale au par­ticipat un total de 160 de echipe din toate colțurile lumii.

Tânără din România, selectată la Academia „West Point” din SUA

O elevă a Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Brea­za a fost selectată, în acest an, să urmeze cursurile prestigioasei Aca­demii Militare „West Point” din Statele Unite ale Americii. Plu­tonier adjutant Ingrid Vârlan a fost accep­tată la faimoasa instituție militară în urma unui proces de admitere bazat pe criterii foarte selective. Ingrid a trecut nu mai pu­țin de 12 teste,înainte de primirea ac­cep­tu­lui final. Conducerea Colegiului Na­țio­nal Mi­litar „Dimitrie Cantemir” susține că Ingrid Vârlan este apreciată ca unul dintre cei mai buni elevi ai liceului: a reușit să-și îm­partă timpul între orele la clasă, activi­tățile extra­curriculare, pregătirea mi­litară, pro­iectele Erasmus, îndatoririle de elev gra­dat, voluntariat și dezvoltare personală.

O minte sclipitoare: Andrei Negrean

Tânărul Andrei Negrean este noul cam­pion mondial la „blitz open”, ca­tegoria sub 10 ani, și vicecampion la „șah rapid open” sub 10 ani. La mai pu­țin de o lună după ce a cucerit medaliile de aur la Cam­pio­natele Națio­nale de șah, An­drei a dovedit întregii lumi că este cel mai bun la categoria sa de vârstă. Năs­cut la Cugir, An­drei evo­luea­ză pentru Clu­bul Central de Șah București și are deja în palmares cinci titluri de cam­­pion național în com­petiţiile indivi­duale şi pe echipe, dar şi o me­dalie de ar­gint şi una de bronz la Cam­pionatele Uniunii Europene din 2020, res­pec­tiv 2019. Cu un rating șa­his­tic inter­na­­ţional foar­te bun, An­drei Negrean es­te consi­de­rat numărul 1 mondial în­tre copiii năs­cuţi în anul 2012!

Parc științific și tehnologic în Bihor

Din toamna anului viitor, proiectele tehnice ale Uni­versității din Oradea și ale firmelor partenere vor putea fi dezvoltate într-un nou parc științific și tehnologic, promite președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan. În cadrul viitorului complex vor fi oferite servicii de transfer tehnologic în mai multe domenii: eco-nano-tehnologii și ma­teriale avansate, tehnologii informaționale și de comu­nicații, spațiu și securitate, sănătate, bioeconomie, energie, mediu și schimbări climatice. Parcul științific și tehnologic va cuprinde o clădire de birouri, laboratoare și spații pentru organizarea de evenimente, în care se vor desfășura acti­vi­tăți de cercetare, cu scopul de a le valorifica în activități economice. Valoarea investiției e estimată la 7 milioane de euro.

Adrian Șulcă, cel mai bun tânăr judoka din Europa

Campion olimpic de tineret și cam­pion mondial de juniori, judoka Adrian Șulcă a primit, zilele trecute, distincția de „Cel mai bun junior din Europa, în 2021”. Premiul i-a fost înmânat în cadrul Galei Uniunii Europene de Ju­do, la Sofia, unde a participat la Cam­pio­­natele Euro­pe­ne de Seniori 2022. Adrian, care a fost admis la una dintre cele mai im­por­tan­te uni­ver­sități din Ja­po­nia, Ni­hon, din Tokyo, un­de se pre­gătesc cei mai buni judoka din lu­me, și-a făcut la Sofia o intrare pu­­ter­nică și în com­petițiile de seni­ori, obținând lo­cul 5 la Cam­pio­­na­tele Eu­ropene.

Finanțări pentru inovații care îmbunătățesc viețile copiilor

Cea de-a patra ediție a programului „Innovators for Children” deschide în­scrierile pentru proiecte și soluții tehnologice inova­toa­re, care aduc un impact po­zitiv calității vieții co­pii­lor și adolescenților din România. Programul ca­u­tă firme și antreprenori ca­re dezvoltă, cu ajutorul teh­­nologiei, soluții pentru să­nătatea fizică și emoțio­nală a copiilor, educație, nutriție și a­li­mentație, si­gu­ranță, drep­turile copiilor în era digitală și alte do­me­nii care ar pu­tea contribui la o viață mai bună pentru copiii și ado­lescenții cu vârsta între 0-18 ani. În ce­le trei ediții de la în­cepu­tul progra­mu­lui, 12 pro­iec­te câștigă­toa­re au fost susținute și au primit o finanțare în valoare totală de 231.000 de euro, iar toți partici­pan­ții au be­ne­ficiat de pes­te 150 de ore de trai­ning. Suma to­tală a in­ves­tițiilor și fi­nanțărilor pri­mite de aceș­tia după încheierea pro­gra­mului depășește 3,8 mi­­lioane de euro.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian