Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Miros de pâine în Șcheii Brașovului

ROMÂNI CARE AU REUȘIT

La început de    septembrie, într-o plimbare ce leagă centrul Brașovului de cartierul Șchei, pașii te duc alene, fără nicio țintă anume, pe străduțele înguste, mărginite de case pi­ti­ce, as­cun­se după porți uriașe, deco­rate cu câte un șarpe dacic, de fier: vechime istorică, de care ai vrea să te bucuri, dacă visarea minții nu ți-ar fi în­tre­ruptă de un miros năprasnic de pâine proas­pă­tă. Te lămurești repede: pe ușa unui magazin din apro­pie­re scrie Brutăria Sim­plu, cu toate că are vitri­ne­le pline cu bunătăți. O is­pită căreia nu îi pot re­zista. Hotărâre înțeleaptă! Nu mă aleg doar cu o pâine cum n-am mai mâncat din anii co­pilăriei, ci și cu o poveste pe care mă grăbesc să v-o spun.

Nicoleta Trifan – gazda și musafira

Simplu – pâine și bucurie

Este stăpâna locului și a pâinilor rumene din galantar: femeie tânără, cu un zâmbet cât soarele verii. Ghi­cești ușor bucuria în el.

– Ce anume v-a îndemnat să por­niți o afacere dintr-o meserie prac­ticată mai ales de bărbați: bru­tă­ritul? În plus, România e plină de bru­tării…

– În copilărie găteam, mai în joa­că, mai în serios, bunătăți pentru sora mea mai mică. Eu eram „gaz­da”, iar ea, me­reu, musafira mea. Acum, bru­tă­ria este locul în care pot dărui ceea ce am mai bun în mine: pasiunea pen­tru hrană bună și de cali­tate. Asta e, de fapt, pro­vo­carea pe o piață con­cu­ren­ția­lă destul de colorată. Chiar și găsirea oa­me­nilor a stat sub semnul calității. Am dorit ca echi­pa cu care lucrez să rezo­neze cu aș­teptările me­le. Cred că România a ajuns în punc­tul în care trebuie să arate ce știe prin fapte, să creeze valori. Și ce poate fi mai de preț decât o pâine curată, gus­toasă și sănă­toasă, pusă pe masa fa­miliei?

– Cum ați pornit la drum?

– Am pornit la drum cu ajutorul cre­ditelor bancare, în urmă cu cinci ani. Am crezut atât de mult în ideea noas­tră, încât ne-am asumat toate ris­cu­rile, care nu au fost puține. Am ape­lat și la ajutorul fondurilor euro­pene, anul tre­cut, când am imple­men­tat pro­iec­tul „Casa Simplu”, un proiect de antre­pre­noriat social. Asta înseam­nă că o parte importantă din profit este re­di­rec­ționată spre per­soanele vulne­ra­­bile din județul Bra­șov. Pâine și fap­­te bune. Am ales să facem acest de­mers pentru că, timp de mai bine de cinci ani, am reușit să formăm în jurul nostru o comunitate de cumpărători incredibil de fru­moa­să. Și, pen­tru că tot ceea ce facem împreună cu clienții noștri se în­vârte în jurul ideii de fa­mi­lie, de copilărie, de aca­să, de­mer­­sului nostru social i-am spus „Casa Simplu”.

Simplu, dar nu simplist

– Spuneați că miza afacerii este calitatea ingredientelor pe care le folosiți. Cum navigați printre atâtea E-uri?

Brutăria Simplu Brașov

– Coacem cu făină organică, folosim maia sălbatică pentru pâine și ingrediente naturale pen­­tru dulciuri, fără esențe arti­fi­ciale, adi­tivi sau conservanți. Dar ingre­di­en­tul nostru principal este respectul pentru oameni și respectul pentru gustul na­tu­ral. Ceea ce facem este Simplu, dar nu simplist!

– De unde vă procurați materia primă?

– La început a fost puțin mai com­pli­cat, până am reușit să identific pro­du­cători și furnizori pentru materia pri­mă de care aveam nevoie. În ultimii ani, însă, am avut bucuria să constat că a crescut numărul producătorilor de făină organică, atât pe plan local, cât și național. Dovadă că încep și românii să se gândească mai mult la ce consumă, au început să citească etiche­te­le, pentru a cumpăra în cunoștință de cauză un anume produs.

Gogoașa de joi

– Ce altceva produceți, în afară de pâine?

Nicoleta Trifan

– Simplu este o afacere de familie, o brutărie artizanală, specializată în pâine făcută cu cereale in­tegrale organice și aluat natural, dospit cu maia săl­batică, fără zaharuri sau conservanți adăugați. Toată pâinea și produsele de patiserie sunt făcute în mare parte manual, folosind tehnici vechi. Pe lângă pâi­nea dospită cu maia naturală și produsele de pa­ti­serie, pregătim și dulciuri, unele după rețete vechi, altele mai sofisticate sau chiar inventate de noi, în func­ție de starea de spirit. În vitrina noastră puteți gă­si mereu ceva nou, posibil să fie un produs uni­cat, creat dintr-o inspirație de moment, fără o re­țetă pe care s-o putem repeta. Unul din­tre cele mai noi produse este go­goa­­șa Sim­­­plu, din aluat dospit cu ma­ia, cu tur­meric, cu cioco­lată sau cu fis­tic, pe care clien­ții noștri o pot găsi în fiecare joi. Re­pre­zentativ este și co­zo­nacul dos­­pit cu maia na­turală, pe care îl coa­cem de sărbători, pe bază de pre­comandă.

– E greu să produci un preparat curat, într-o lume plină de fake-uri și înlocuitori?

– Așa cum spuneam, noi am creat în jurul nostru o comunitate extraor­dinară și nu exagerăm când spunem că, de cele mai multe ori, lângă clien­ții noștri trăim sentimentul de familie, de acasă. Credem că dragul de oa­meni și dragostea pentru hrană curată ne-au ajutat foarte mult să nu simțim greul de care n-am fost nici noi feriți.

Ca pe vremea bunicii

– De unde pot cumpăra cei inte­re­sați produsele dumneavoastră?

O parte din echipa Simplu

– Avem două magazine în Brașov, dar colaborăm și cu câteva cafenele din oraș, unde cei interesați pot găsi o ga­mă mai restrânsă din dulciurile Simplu.

– Dacă aș fi brașovean, de ce aș alege produsele dumneavoastră, și nu ale altor producători?

– Noi mereu spunem că e loc sub soare pentru toată lumea. Ne bucură fiecare producător onest care vine pe piață și chiar suntem în relații bune cu alte brutării artizanale locale. De ce să ne alegeți pe noi? Pentru că spu­nem, mai departe, povestea în care am cres­cut. Simplu înseamnă exact ceea ce folosea și bunica, la vremea ei, când gă­tea bunătățile de care ni se face me­reu dor și al căror gust încercăm să-l recreăm și noi.

Cât timp mi-a spus povestea brutăriei sale, mâi­ni­le Nicoletei Trifan nu s-au oprit din frămân­tatul a­lua­tului. Mirosul de pâine coaptă îm­bră­­ți­­­șează stră­duțele Brașovului, ca-ntr-o po­ves­te care conti­nuă așa cum a început: Simplu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian