Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"


PLANTELE VERII – Năpraznicul (Geranium ro­ber­tianum)

Năpraznicul nu este o plantă prea spec­taculoasă, poate doar în afara numelui, care îi laudă puterea deosebită, și a miro­sului, destul de respingător. Această plantă a deve­nit, însă, o adevărată vedetă în lumea medicinii, în ulti­mii ani afirmându-se și pe plan internațional, în Cana­da, Ger­mania, Statele Unite, unde este una dintre plan­tele de căpătâi în trata­mentul cancerului.

Stupul cu geamuri de sticlă

Am ajuns în Baia Mare la începutul aces­tei veri, într-o zi în care cerul părea mai albastru decât orice închipuire. Orașul înconjurat de dealuri respira într-un aer molatec, de după-amiază tihnită. Câțiva…

Anuța și Goldanul

21 iulie 1998. Mă aflu la Bistrița-Nă­săud în „că­lă­torie de plăcere„. Așa cel pu­țin susține…

Newsletter

Pentru a primi săptămânal newsletter-ul Formula AS, va rugăm să completați formularul de mai jos. Abonarea la newsletter este gratuită și în plus, foarte sigură.

ro_RORomanian
ro_RORomanian