Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Regii Europei și virusul cu coroană

SPANIA

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și Regina Letizia au aniversat 16 ani de căsnicie

Aniversare pe baricade Foto: Instagram – 2)

Vestea privind căsătoria lui Felipe, pe atunci doar Prinț moștenitor al Spaniei, i-a surprins pe mulți, întrucât aleasa inimii lui nu avea sânge albastru, ci era doar o jurnalistă care mai era și divorțată, pe de-asupra. Cei doi s-au cunoscut într-o seară, la o cină oferită de un prie­ten comun, iar apoi au început să se întâlnească pe ascuns. Relația Prințului moștenitor cu Letizia Ortiz, care lucra la televiziune ca prezentoare de știri, a rămas secretă timp de un an. Apoi Felipe și-a anunțat pe neașteptate logodna în cadrul unei conferințe de presă, susținute în 2003, la Palatul Zarzuela. Și iată că de la nunta re­gală din 22 mai 2004, prima de ca­re a avut Madridul parte după un se­col, au trecut între timp nu mai pu­țin de 16 ani. A­ni­ver­sarea a avut, din păcate, loc într-un context nefericit, întrucât pandemia a făcut ravagii în Spania, curmând nenumărate vieți. Dar chiar și așa, ea a fost un prilej de bu­curie. Aniversarea le-a oferit spaniolilor ocazia să privească înapoi, la alte vremuri, ceva mai fericite. Și la o nuntă de po­veste, la care au participat re­prezentanți ai fami­liilor regale din lumea întreagă, îmbrăcați în haine de gală. Evenimentul s-a petre­cut înainte ca viru­sul purtător de coroană să facă el legea, obli­gându-i pe regii și reginele Europei să se izoleze la fel ca muritorii de rând.

DANEMARCA

Regina Margareta a împlinit 80 de ani

Regina Margareta a II-a a Danemarcei (Foto: Getty – 2)

În 16 aprilie, Margareta a II-a a Danemarcei a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Deși familia re­gală plănuise o întreagă suită de eve­nimente dedicate evenimentului, pan­demia i-a dat planurile peste cap. Dar ziua Reginei a fost, totuși, strălu­citoare, chiar și în izolarea petrecută la Castelul Fredensborg, care-i slu­jește pe post de reședință în timpul primăverii și al toamnei. Încă de di­mineață, Margareta a II-a a avut parte de o surpriză înduioșătoare din partea personalului. Respectând disciplinat regulile de distanțare fizică impuse de pandemie, slujitorii castelului au în­tâmpinat-o cu un cântec de „La mulți ani” pe Regină, în sala de festivități. Îmbrăcată într-o rochie lungă, stră­lucind de sănătate și bucurie, sărbă­torita a privit spectacolul de la bal­conul etajului superior. Momentul a fost surprins în câteva fotografii care au fost postate pe pagina oficială de Instagram a familiei regale daneze.

Prințul Mostenitor Frederic, soția si cei patru copii ai lor

Potrivit revistei „People”, surprizele plăcute nu s-au oprit însă aici. În cursul zilei, toți cei opt nepoți ai ei au felicitat-o prin intermediul unui mesaj video emoțio­nant. În înregistrare, pot fi văzuți mai întâi cei patru copii ai Prințului Joa­chim al Danemarcei (fiul cel mic al reginei), alături de soția sa, Ale­xandra. În a doua parte a înregistrării apar cei pa­tru nepoți ai Reginei din partea fiului ei cel mare, Prințul Moștenitor Fre­deric, care stau pe niște trepte, ținând în mâini litere care formează cu­vântul „Tillykke” („La mulți ani!”) înainte de a da ei înșiși glas acestei urări. Iar apoi au început să curgă și înregistrările video transmise de familiile regale de pe tot cu­prinsul Europei, care i s-au adresat Reginei Da­nemarcei, numind-o duios „Mătușa Daisy”. Urările au venit de pildă de la Victoria, Prințesa moștenitoare a Suediei, și soțul ei, Prințul Da­niel, de la Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și soția sa, Regina Letizia, și de la Regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos și soția lui, Regina Ma­xima.

Ziua Reginei a fost marcată și de un gest deo­sebit, venit de aceas­tă dată chiar din partea sărbătoritei. Fiind o re­gină foarte iubită de su­pușii ei, ea primește de ziua ei grădini întregi de flori. De această dată, ea le-a cerut danezilor ca florile destinate ei să fie trimise vârstnicilor, care, fiind considerați una din­tre cele mai vulnerabile categorii amenințate de boală, au avut în această perioadă cel mai mult de suferit din cauza crizei provocate de coronavirus. În lumea regală a Europei, regina Danemarcei este un fenomen de vitalitate. În ciuda celor 80 de ani, merge pe bicicletă, înoată, își face singură cumpără­turile doar din piețele țărănești, e implicată în nenumărate proiecte umanitare, râde tot timpul și se îmbracă în haine care amintesc de portul popular danez. Întrebată dacă e bântuită de ideea morții, re­gina a răspuns că e prea ocupată ca să se gândească la ea.

ANGLIA

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii înfruntă pandemia alături de soțul ei, prințul Philip

(Foto: Agerpres – 2)

În mod excepțional, la castelul Windsor, prințul Philip se poate bucura, zilnic, înce­pând de la micul dejun, de „cârnăciori”. Nu în farfurie, ci alături de el: Majestatea sa, regina Angliei, este alintată de mucalitul ei soț cu po­recla „cârnăcior”. Și nu de-acum, ci dintot­dea­una. Ceea ce pentru restul oamenilor reprezintă o rutină de toate zilele, pentru cuplul regal este un moment deosebit: să savureze împreună, la ace­eași masă, primul ceai al zilei. Și să-și ci­teas­că unul altuia din ziar.

De fapt, regina și ducele de Edinburgh, căsă­toriți de 73 de ani, nu mai trăiesc în aceeași „casă” de doi ani. În 2017, Phi­lip „a ieșit la pen­sie” și s-a retras la reședința de la țară, Wood Farm Cot­tage, si­tuată pe teritoriul pa­la­tului San­drigham, în nor­dul Angliei. Pentru ulti­mii ani ai vieții, el a vrut să-și împlinească o do­rință: să nu mai fie doar prinț, ci, în sfârșit, om. Să-și trăiască viața fără protocol și fără atâ­tea o­bligații pe cap.

Regina Elisabeta și Printul Philip – împreună de 73 de ani

Cel mai apropiat sfet­­nic îi lipsește, însă, re­gi­nei, în fiecare zi. Ce-i drept, ea l-a sus­ți­nut în rea­lizarea acestui vis, l-a vizitat frecvent și a vor­bit zilnic cu el la telefon. Iar faptul că acum, în perioa­da cri­zei, l-a adus imediat cu elicop­terul la castelul Windsor, arată cât de strân­să este legă­tura dintre cei doi.

Philip este partenerul de-o viață al Elisabetei, unicul, de fapt. S-a îndrăgostit de el când avea doar 13 ani, în timpul unei vizite la „Royal Na­val College” din Dartmouth, unde l-a văzut pe chi­peșul cadet, pe-atunci în vârstă de 18 ani. Res­tul este poveste (de dragoste).

Acum, Elisabeta și Philip se află la Windsor, unde petrec împreună aproape toată ziua. Philip este lângă ea chiar și în camera de lucru. A aju­tat-o să conceapă dis­cursul de încura­jare adresat popo­rului, la începutul pan­demiei, care a făcut ravagii în An­glia.

În zona privată a par­cului castelului Wind­­sor, cei doi se plimbă zilnic, bucu­rân­du-se de natura ajunsă la stră­lu­cire. Și mereu, împre­ună cu ei, sunt ultimii doi câini Dorgis ai re­ginei (cei­lalți, pes­te 30, sunt de­ja în­gropați în cimitirul câinilor.

Sunt ceasuri de in­ti­mitate, în care so­ții no­na­­ge­nari vor­besc pe-n­de­lete. Sfâr­­șitul vieții nu pare să îi sperie. U­nul dintre subiec­tele cele mai im­por­tan­te: es­capadele nepotului Harry, pentru care bu­nicul Philip nu are pic de înțelegere. În aceste discuții devine evident și marele său talent: reu­șește mereu să-și facă soția să râdă – chiar dacă ei îi vine să plângă. Deși, oficial, regina nu poate apro­ba glumele de pomină ale soțului ei, în particular, ele o amuză „regește”.

Castelul Windsor (Foto: Shutterstock)

De dragul soției sale, prințul a renunțat la câte­va dintre îndeletnicirile sale preferate din refugiul de la Wood Farm Cottage. Acolo își petrecea ore întregi în fața șevaletului, pic­tând peisaje, sau se consacra hobby-ului său prefe­rat: lectura. Citind mai ales cărți istorice, pentru că ro­manele i se par o pier­dere de timp. În plus, mai existau și ieșirile frecvente cu trăsura, care nu erau deloc o plim­bare comodă, căci îi soli­citau din plin mușchii brațelor și ai trunchiului, pen­tru a putea ține în frâu bidiviii nesupuși. Să faci asta la 97 de ani e, totuși, ceva!

Forma fizică nu pare să fie o problemă pen­tru Philip. În 1971, a trebuit să renunțe la spor­tul său preferat, polo-ul călare, din cauza unei artrite la încheietura mâinii drepte, dar de-atunci face zilnic exerciții de gimnastică. E limpede că venirea în domiciliul de la Windsor n-a fost prea ușoară pen­tru consortul regal. Aerul rural îi face cu mult mai bine. Se pare însă că virusul, purtător, la rândul lui, de coroană, l-a deter­minat să fie la dreapta soției sale, regina, nu doar la festivitățile monar­hice, ci și în fața ame­nințărilor pandemice. Unde-s doi puterea creș­te. Mai ales când categoria de vârstă din care faci parte e cea mai amenințată.

BELGIA

Prințesa moștenitoare Elisabeta îmbracă haina militară

Pandemia a determinat-o pe principesa Elisabeta a Belgiei, să devină… soldat. Ea consideră că încercările prin care trece lumea, tot mai multe și mai dramatice, le cer și femeilor să fie puternice, mai ales când răspund, așa cum va fi cazul ei, de destinul unui popor. Cu începere din această toamnă, adolescenta în vârstă de 18 ani se va căli la Academia Militară Regală, unde va învăța să tragă cu arma și să citească hărți. Încă din primele săptămâni la academie, Prințesa va participa la antrenamente tactice și va învăța să tragă cu pușca, să ridice un cort militar, să mărșăluiască cu rucsacul în spinare și să citească hărți. Îndrumătorii academiei trec direct la treabă cu elevii, experiența fiind una „cu adevărat difi­cilă” pentru noii recruți. Într-atât de dificilă încât nu toți reușesc să-i facă față, ast­fel încât în fiecare an există elevi care sfâr­șesc prin a părăsi acade­mia.

În calitate de Prințesă moște­nitoare, această școală pe care a urmat-o și tatăl ei, Regele Filip, între anii 1978 și 1981, este cum nu se poate mai potrivită, întru­cât elevii învață aici tehnici de leadership și cum să ia decizii în condiții de stres. „Asta-i va fi de folos în calitate de șef de stat”, comentează presa belgiană.

Prințesa Elisabeta, la antrenamente

Până să ajungă una dintre ele­vele Academiei Militare, Prin­țesa Elisabeta trebuie mai întâi să treacă de hopul bacalaureatului. Tânăra a studiat vreme de 18 luni la „UWC Atlantic College” din Țara Galilor înainte de a reveni în Belgia, în luna martie. Ca și ceilalți elevi, ea a fost silită din cauza pande­miei să învețe de acasă. Ultimele două luni Prin­țesa Elisabeta și le-a petrecut la Bruxelles, alături de familie. Cât timp au stat în izolare, Prințesa moștenitoare și cei trei frați ai ei mai mici s-au dedicat acțiunilor de volun­tariat. Ei și-au manifestat sus­ținerea față de populația mai vârstnică a țării, greu încercată pe durata corona-crizei, livrând produse de patiserie la azilurile de bă­trâni. În data de 14 mai, Prin­țesa Elisabeta a însoțit-o zi de zi pe mama ei, Regina Mathilde, la o bucătărie co­mu­nitară care le oferă mân­care săracilor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian