Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Doi miliardari și bătălia lor pentru spațiul cosmic: RICHARD BRANSON și JEFF BEZOS

TEHNOLOGIE DE VÂRF

– În iulie s-a încheiat una dintre cele mai spectaculoase competiții desfășurate vreodată între doi mari bogătași ai lumii: fondatorul „Ama­zon”, Jeff Bezos, și fondatorul „Virgin Group”, Richard Branson. Amândoi și-au propus să transforme spațiul într-o destinație turistică. Și amândoi și-au văzut visul cu ochii. La doar nouă zile distanță –

„De copil am visat să văd stelele de aproape”

Foto: Shutterstock

Primul a fost Richard Branson, devenit „Sir” în ur­mă cu două decenii, când Prințul Charles l-a ridi­cat la rangul de cavaler. Aventurile l-au atras dintot­deauna în mod irezistibil. Cu cât mai temerare, cu atât mai bine. În 1985, a încercat să efectueze cea mai rapidă traversare a Oceanului Atlantic, la bor­dul unei ambarcațiuni, dar tentativa s-a soldat cu un eșec răsunător. Vasul lui, „Virgin Atlantic Challenger 1”, s-a scu­fundat, iar miliardarul și membrii echi­pajului au trebuit să fie salvați cu ajuto­rul unui eli­copter RAF, spre deliciul presei afla­te în căutare de senzațional. Dar Ri­chard Branson nu s-a lăsat. Anul urmă­tor a reușit să facă ce-și pro­pu­sese, traversând Oceanul Atlantic la bor­dul lui „Virgin Atlantic Challenger II”. În 1987, carismaticul britanic a in­trat în Cartea Recor­durilor cu o nouă is­pravă, reușind de a­ceastă dată să tra­verseze Oceanul Atlan­­tic la bordul ce­lui mai mare ba­lon cu aer cald care se înăl­țase vreodată în văzduh. În 1991, Branson a repetat experiența, zbu­rând de data a­ceas­ta cu ba­lonul dea­supra Pa­cifi­cu­lui și ajun­gând în decurs de numai 48 de ore din Ja­ponia în Canada, o distanță-record, de 10.800 km, par­cursă la o viteză-record, de 233 de km/oră. Iar exemplele ar putea continua, setea de senzații tari a lui Richard Branson fiind de neostoit, chiar dacă, în decursul timpului, a avut parte și de pățanii de groază. Ca atunci când s-a rostogolit cu mașina, sau când balonul i-a luat foc, la peste 9.000 de metri altitudine, ori când s-a prăbușit în zona arctică, la -50 de grade Celsius.

Richard Branson (Foto: Getty/Gulivre – 3)

Dar în viziunea lui Richard Branson, cea mai mare aventură a vieții urma a fi aceea de a zbura în spațiu. Un vis pe care a mărturisit că-l nutrea încă din copilărie. Și pe care s-a străduit din greu să-l ma­terializeze, ani și ani la rând. Primul pas concret a fost făcut în 2004, când miliardarul a fondat com­pania de zboruri spațiale „Virgin Galactic”. Dar deși visătorul cosmic promitea că primii turiști vor ajunge în spațiu în „maximum 2-3 ani”, acest lucru n-a fost posibil, din cauza nesfârșitelor pro­bleme tehnice apărute în cale. Abia acum, la 17 ani dis­tanță, magnatul a reușit să-și transforme fantezia în realitate, deși nu perfect. La 11 iu­lie, avionul spațial SpaceShipTwo a decolat cu succes din deșertul New Mexico. Deși a fost conceput pentru a avea la bord până la opt oameni (doi piloți și șase pasageri), la zborul inaugural, primul cu echi­paj uman complet, n-au participat decât șase per­soane, dintre care niciuna n-a fost prezentă în cali­tate de „turist spațial”: cei șase au fost Richard Bran­son, cei doi piloți, Sirisha Bandla, vicepreșe­din­tele pentru afaceri guvernamentale și operațiuni de cercetare al companiei „Virgin Galactic”, Beth Moses, astronaut instructor-șef la „Virgin Galac­tic”, și Colin Bennett, inginerul-șef de operațiuni al „Virgin Galactic”. La scurtă vreme după decolare, avio­nul spațial cu aripi s-a înălțat cu succes, și-a aprins motorul și s-a îndreptat către spa­țiu, în timp ce avionul purtător re­venea pe Pământ. De ce avion spațial și nu rachetă? Branson a fost de părere că posibilii săi clienți vor prefera să efec­tueze această călătorie specta­culoasă, pentru care biletul va costa, cel puțin în­tr-o primă fază, nu mai puțin de 250.000 de dolari, la bordul unui aparat de zbor cât de cât clasic, cu care lumea e deja obișnuită. Prețul piperat n-a spe­riat însă doritorii. Potrivit informațiior apărute în presă, „Virgin Galactic” are deja peste 600 de rezervări, unele de la celebrități de re­nume mondial, pre­cum Tom Hanks, Leonardo DiCa­prio şi Lady Gaga, primii clienți ur­mând să ajungă la limita spațiului în 2022. Până atunci, au fost programate mai multe zboruri de testare, care să dea încredere a­ma­torilor de sen­zații tari. Dar a ajuns oare Bran­son la limita spa­țiului, așa cum a promis? Faptul e discutabil. După ce a fost eliberat de nava purtătoare, avionul spațial a accelerat în 8 secunde la o viteză de 3.500 km/h, care i-a permis să ajungă rapid la 88 km altitudine. Dar sunt 88 de km suficienți pentru a putea spune că ai ajuns în spațiu? Depinde pe cine întrebi. „Federația Elvețiană de Sporturi Aeronautice” a stabilit drept hotar imaginar așa-numita linie Kár­mán, situată la o altitudine de 100 km, în vreme ce NASA și US Air Force plasează această graniță invizibilă la doar 80 km altitudine. Cum-necum, un lucru e cert. Cei aflați la bordul avionului spațial s-au putut delecta din plin, câteva minute bune, cu senzația de imponderabilitate la care râvnesc za­darnic mulți dintre muritorii de rând. Au existat în­să și numeroși cârcotași. Ei au acuzat cheltuielile uria­șe necesare acestui zbor epocal (în cuantum de pes­te un miliard de dolari), întrebându-se dacă nu cum­va ar fi fost mai înțelept ca Branson să folo­sească banii într-un scop nobil și util, precum eradi­ca­rea sărăciei sau combaterea pandemiei. Judecând după entuziasmul afișat de miliardar la revenirea pe Terra, acesta este însă departe de a-și regreta stră­daniile. „Ce zi! Ce zi! Ce zi!”, a exclamat brita­ni­cul în fața presei. „Întreaga experiență a fost ma­gică”, a adăugat el, explicând că „nimic nu te-ar putea pregăti pentru priveliștea pe care ți-o oferă spa­țiul”. „Scopul misiunii a fost să transformăm în rea­litate, pentru nepoții mei și ai voștri, visul călă­toriei în spațiu”, le-a mai spus Sir Branson jurna­liș­tilor care l-au întâmpinat la întoarcere. Întreaga echi­pă care a mers la limita spațiului a primit in­signa de „astronaut”, iar apoi a fost deschisă tradi­țio­nala șampanie a victoriei. În ziua zborului, Bran­son avea aproape 71 de ani și se lupta deja de 17 ani pentru a-și vedea visul cu ochii. Întrebat de ri­vali­tatea cu Bezos, în cucerirea turistică a spațiului, pe care britanicul a negat-o constant, de-a lungul tim­pului, Branson a susținut că „nu a fost cu adevărat o cursă”. „Suntem pur și simplu încântați că totul a mers fantastic! Le dorim numai bine lui Jeff și ce­lor care-l vor însoți în zborul lui”, a declarat el.

„Avem doar această planetă fragilă, trebuie să o protejăm”

Echipa Virgin Galactic (Foto: Agerpres)

Miliardarul american Jeff Bezos a reacționat des­tul de elegant la vestea succesului raportat de Branson: el i-a transmis felicitări, adăugând: „abia aștept să intru și eu în club”. Cu doar câteva zile mai devreme, fondatorul Amazon nu ratase, to­tuși, oca­zia, de a enumera tacticos pe Twitter moti­vele pen­tru care este de părere că excursiile în spa­țiu pe care le va organiza compania lui vor fi mai reușite decât cele ale rivalului său britanic. Ade­vărul e că Bezos a petrecut mai mult timp pre­gă­tindu-se să plece în spațiu. Născut într-o familie cu ori­gini daneze, Jeffrey Preston Jorgensen, pe nume­le său adevărat, Bezos este absolvent al prestigioa­sei Universități Princeton din Statele Unite. El a fon­dat inițial „Ama­­zon”, ca librărie online, dar ușor-ușor, com­pania și-a extins activitatea, inclu­zând tot mai multe produse și servicii și transfor­mân­du-se în cea mai mare companie de comerț online din întreaga lume, iar pe Bezos, astăzi în vârstă de 57 de ani, ea l-a făcut cel mai bogat om de pe pământ. Văzându-se cu punga plină, america­nul a putut să-și urmărească un vis care se născuse cu foarte mulți ani în urmă. Deja în discursul său de absolvire a Universității Princeton, el a mărtu­rist că speră să vină o zi în care omenirea să co­lonizeze spațiul, iar într-un interviu acordat tot atunci publicației „Miami Herald”, a mărturisit că dorește să construiască „hoteluri, parcuri de dis­tracție și colonii spațiale pentru două sau trei mi­lioane de oameni care se vor afla pe or­bi­­tă”. „În­treaga idee este să ocrotim pământul. Obiec­­tivul e să fim capabili să evacuăm oamenii. Pla­­­neta va de­veni un parc”, le-a spus tânărul jur­na­liș­tilor de la „Miami Herald”, cărora le trezise inte­re­sul, grație re­zultatelor sale excepționale la învă­ță­tu­ră. Primul pas concret l-a întreprins în anul 2000, când a fon­dat la Washington compania „Blue Ori­gin”, ali­men­tată din banii câștigați prin inter­me­diul „Ama­zon”. Noul proiect a creat inițial sus­pi­­ciuni, legate de secretomania desăvârșită care în­văluia planurile companiei. La drept vorbind, până în 2003, când Bezos a început să achiziționeze tere­nuri în Texas, marelui public nu i-a fost cunoscut nici măcar faptul că „Blue Origin” luase ființă. În 2005, magnatul a început să-și țeasă planuri, vizând construirea unei rachete numite „New Shepard” (după numele lui Alan Shepard, primul american care a mers în spațiu) și care să fie capabilă să re­vină pe pământ. Planurile au rămas inițial secrete, dar Bezos a dezvăluit în 2011, într-un interviu, că atunci când a fondat „Blue Origin”, a avut în ve­dere două obiective: reducerea costului și creșterea sigu­ranței zborului spațial cu oameni la bord. Pentru a le putea atinge, compania, care pornise cu o mână de oameni, a crescut în mod constant, ajun­gând în 2021 la circa 3.500 de angajați. Investițiile au fost la rândul lor impresionante. Până în 2014, Bezos băgase deja în Blue Origin peste 500 de milioane de dolari din propriul buzunar. Iar din 2016, com­pa­­nia a început să cheltuie și câte un mi­liard de do­lari pe an, bani obținuți tot din acțiunile profi­tabile ale „Amazon”. Dar în pofida eforturilor susținu­te, re­zultatele demersurilor am­bi­țio­su­lui magnat ame­rican s-au lăsat aș­teptate. În 2011, unul dintre vehicu­lele pro­to­tip ale com­paniei „Blue Ori­gin” s-a pră­bușit în timpul unui zbor de testa­re. Din su­perstiție, după acest incident, Bezos s-a apucat să poarte, la toate lan­sările ul­terioare de rachete, ciz­mele sale „no­ro­coase” de cowboy. Cu începere din 2016, Be­zos a în­ceput să vor­beas­că mai liber despre năzuin­țele sale vi­zând colo­ni­zarea sistemului solar. Iar în 2018, a spus din nou că prin­ci­palul obiec­tiv al com­paniei „Blue Ori­gin” es­te conservarea re­sur­selor natu­rale ale Terrei și trans­for­marea oame­ni­lor într-o specie mul­ti-planetară.

Jeff Bezos

Merită men­țio­­nat că, deși a­ces­te idei l-ar fi putut apropia în decursul timpului de Elon Musk, un alt magnat ame­ri­can pasionat de cos­­mos și tehno­logie, n-a fost să fie. Cei doi s-au întâlnit în 2004, pentru a discuta la un restaurant des­pre cucerirea spa­țiului, dar au sfâr­șit prin a deveni rivali, conflic­tul lor ascuțindu-se odată cu trecerea anilor. Musk l-a acuzat, de pildă, pe Bezos că încearcă să-i fure oa­menii de la com­pania „SpaceX”, în replică, Be­zos l-a ironizat pe Musk pentru ambiția de a ajunge până pe Marte, o idee „fără viitor”.”Du-te mai întâi un an pe vârful Eve­rest să vezi dacă-ți place, pentru că e un paradis, în comparație cu Marte”, a afirmat fondatorul „Ama­zon”, în 2019.

În același an, Bezos a plănuit și primul zbor sub­orbital cu oameni la bord. (Ceva mai la îndemână decât pe Marte.) Zborul a fost totuși amânat, până pe 20 iulie 2021. Deși în 2018 se anunțase că prețul biletelor la zborurile spațiale va varia între 200.000 și 300.000 de dolari de persoană, primul bilet vân­dut a fost mult mai scump, prețul fiind stablit în ur­ma unei licitații. Amatorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a plătit suma exorbitantă de 28 de mili­oane de dolari, pentru a merge în spațiu alături de Bezos. Dar în ultima clipă, misteriosul bogătaș și-a anulat zborul, iar locul său a fost luat de urmă­toarea per­soană care oferise cel mai mult în cadrul licita­ției: un antreprenor din Olanda. Mai exact, fiul de 18 ani al acestuia, căruia tatăl a dorit să-i împli­neas­că cel mai mare vis al vieții. Și iată cum a intrat în sce­­nă Oliver Daemen, un student la Facultatea de Fi­­zică, cu atestat de pilot, care a devenit cu acest pri­lej celebru peste noapte, fiind cea mai tânără per­soană care a călătorit vreodată în spațiu. Recor­du­ri­le nu s-au oprit însă aici. La bordul navei „New Shepard” s-a îmbarcat și cea mai vârstnică persoa­nă care a efectuat vreodată un asemenea zbor: Wally Funk, o femeie în vârstă de 82 de ani, fost ins­pector al agenției americane de aviație FAA și ca­re acu­mulase, ca pilot, 19.600 de ore de zbor. În anii ‘60, Wally Funk făcuse parte dintr-un grup se­lect de 13 femei, care trecuseră aceleași teste ca as­tronauții bărbați selectați în cadrul programului „Mercury” al NASA, pentru a trimite primii ame­ricani în spațiu. „Mi-au spus că am făcut treaba mai bine și mai repede decât oricare dintre bărbați. Am spus că vreau să fiu astronaut. Dar nimeni nu a vrut să mă ia. Nu credeam ca voi merge vreodată acolo sus. Voi iubi fiecare secundă”, a declarat. „Bine ai ve­nit în echipaj, Wally”, a răspuns Jeff Bezos. Cel de-al treilea pasager al acestui prim zbor al „New She­pard” a fost Mark Bezos, fratele fondatorului Ama­­zon. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, a fost, de­sigur, Jeff Bezos însuși. În data de 20 iulie, racheta a fost lansată din Texas, în jurul orei 16.10, atin­gând, în mai puțin de trei minute, peste 3.500 km/h. Cât ai clipi, ra­cheta a ajuns la peste 70 de km altitu­dine, iar capsula cu cei patru pasa­geri la bord s-a desprins, ur­când alți pes­te 25 de km. Au urmat alte câteva mi­nute, în care pasagerii au expe­rimentat din plin sen­za­ția de impo­de­rabilitate și au putut ve­dea curbura Pă­mân­tului, în toată splen­doa­rea ei. Capsu­la a intrat după aceea în cădere liberă, până când i s-au deschis ce­le trei parașute, care, ală­turi de propul­soarele cu care este dotată, au permis reve­ni­rea lină la sol, la 11 minute după ce de­colase. În ceea ce privește racheta, după desprinderea capsulei, ea a urcat la peste 100 km al­titudine, iar apoi a revenit la sol, prin­tr-o aterizare verti­ca­lă, pe o plat­for­mă aflată la câți­va kilometri dis­­tan­ță față de punc­tul de lansare.

Echipa Blue Origin

Ca și în cazul echipei lui Bran­son, succesul a fost stropit cu șam­pa­nie și însoțit de co­mentarii dintre cele mai entuziaste din partea parti­ci­pan­ților. „Am așteptat mult timp să ajung în sfâr­șit aco­lo, sus. Mi-a plăcut la nebunie. Aș vrea să merg iar, în cel mai scurt timp!”. „Toţi cei care au fost în spa­ţiu au spus că s-au întors schimbaţi de acolo, şi că au rămas înmărmuriţi de Terra, de fru­mu­seţea ei, dar şi de fragilitatea ei, şi sunt cu totul de acord cu aceş­tia’”, a declarat, la rândul său, Jeff Bezos. Pă­mântul este „un mic obiect fragil, iar când locuim pe această planetă, facem pagube. Una e să re­cu­noaş­tem acest lucru şi alta e să constatăm cu pro­priii ochi cât este de fragilă cu adevărat’’, a adă­u­gat mi­liar­darul. Învățând, probabil, din experiența ne­plăcută a rivalului său, Richard Branson, care du­pă revenirea pe Terra a fost acuzat că a aruncat ba­nii pe fereastră în loc să-i folosească pentru o cauză mai bună, Bezos a anunțat rapid o donație uma­ni­tară de 100 de milioane de dolari, destinată oame­nilor care pătimesc în urma dezastrelor naturale. Anunțul nu a avut efectul scontat. Criticile au lovit în Bezos, la fel cum o făcuseră și în cazul lui Bran­son. Sau chiar într-o mai mare măsură. Și asta, pen­tru că spre deosebire de carismaticul Sir Richard, miliardarul american este considerat ca fiind oare­cum antipatic. Mai ales după zvonurile privind con­dițiile aspre de muncă la care sunt supuși angajații companiei „Amazon”. Pe lângă acest motiv, cât se poate de serios, s-a adăugat un altul, de-a dreptul ilar: forma vădit falică a rachetei lui Bezos, care a devenit subiect viral de glume pe internet.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian